BIP
 
Saperska zmiana
31.10.2012
5 Kresowy batalion saperów uroczyście pożegnał dwóch oficerów, którzy od początku listopada rozpoczną służbę na nowych stanowiskach służbowych.

W dniu 29 października podczas uroczystej zbiórki na placu apelowym w obecności sztandaru oraz kompanii honorowej Dowódca 5 Kresowego batalionu saperów w Krośnie Odrzańskim uroczyście pożegnał oficerów odchodzących z batalionu.

Wśród żegnanych znalazł się zastępca dowódcy batalionu - szef sztabu major Piotr Pernach, który obejmie stanowisko szefa wojsk inżynieryjnych w pionie szkolenia 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu.
Drugim żegnanym oficerem był podporucznik Przemysław Pakies, dowódca plutonu rozminowania, który pełnił będzie służbę w kompanii saperów 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie.

Podpułkownik Krzysztof Balcerzak podziękował odchodzącym żołnierzom za czas spędzony wśród krośnieńskich saperów podkreślając, że bramy jednostki będą dla nich zawsze otwarte oraz życzył szczęścia w dalszej służbie.
Głos zabrał także major Piotr Pernach, który podziękował żołnierzom, a także pracownikom cywilnym batalionu za wspólną służbę i pracę oraz doświadczenia, które przy ich pomocy zdobył, kierując sztabem krośnieńskiej jednostki saperów.
* * *
Major Piotr Pernach - ukończył z wyróżnieniem Wyższą Szkołę Oficerską im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu w 2001 r. Pierwsze stanowisko służbowe dowódcy plutonu minerów objął w 15 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Wędrzynie, gdzie w latach 2004 - 2006 dowodził plutonem saperów. Od 2006 r.  do 2007 r. pełnił obowiązki zastępcy dowódcy kompanii saperów, a w 2007 r. został jej dowódcą. W latach 2010 - 2011 pełnił obowiązki Szefa Wojsk Inżynieryjnych w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Od lipca 2011 do października 2012 r. służył jako Zastępca Dowódcy - Szef Sztabu 5 Kbsap w Krośnie Odrzańskim. Od 5 listopada mjr Piotr Pernach został wyznaczony na stanowisko Szefa Wojsk Inżynieryjnych w 17 WBZ.

Podporucznik Przemysław Pakies - jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojska Lądowych we Wrocławiu. Pierwsze stanowisko służbowe objął jako dowódca 2 plutonu saperów w kompani saperów 17 WBZ. Od 2009 pełnił obowiązki dowódcy plutonu saperów w 5Kbsap w Krośnie Odrzańskim. Uczestniczył w VIII zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, gdzie dowodził plutonem saperów. Po powrocie do kraju i zmianach strukturalnych dowodził plutonem rozminowania w 5Kbsap. Od 5 listopada został wyznaczony na stanowisko dowódcy plutonu minowania w kompanii saperów 10 Brygady Kawalerii Pancernej.

Tekst:  ppor. Paweł Michalak
Zdjęcia: st.sierż. Tomasz Skorupski