BIP
 
Pułkownik dyplomowany Piotr MALINOWSKI w ponad 27-letniej zawodowej służbie wojskowej zajmował szereg stanowisk służbowych, począwszy od stanowisk dowódcy plutonu, dowódcy kompanii rozpoznawczej, starszego oficera operacyjnego poprzez stanowisko dowódcy batalionu, szefa sztabu brygady, zastępcy dowódcy brygady, starszego specjalisty w strukturach NATO, aż do aktualnego stanowiska dowódcy 17 Brygady Zmechanizowanej. W trakcie służby wojskowej brał udział w wielu ćwiczeniach oraz treningach, w tym między innymi ANAKONDA VI - ćwiczenie inspekcyjne 17 Brygady Zmechanizowanej oraz SZAKAL I - ćwiczenie dowódczo-sztabowe w 2006r., BAGRAM I - ćwiczenie taktyczne z wojskami oraz PAKLICA 07 - trening sztabowy w 2007r., WILK 08 - ćwiczenie dowódczo-sztabowe oraz BORSUK 08 - ćwiczenie taktyczne z wojskami, NAREW 08 i OBRA 08 - oba treningi sztabowe w 2008r., GRANICA 12 - ćwiczenie dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo oraz BARYCZ 12 - trening sztabowy, ponadto ANAKONDA 12 i 16 i międzynarodowe ćwiczenie COMMON CHALLENGE-12 i 16 (Wspólne Wyzwanie). Pułkownik Piotr Malinowski w latach 1999, 2010 oraz 2015, ukończył kolejne studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, a także w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim na kierunkach związanych z zarządzaniem wojskami oraz bezpieczeństwem narodowym. Ponadto uczestniczył w wielu formach doskonalenia zawodowego zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, między innymi ukończył kurs doskonalenia oficerów rozpoznania ogólnowojskowego w Akademii Obrony Narodowej, kurs oficerów sztabowych NATO w Hadze, a także kurs planowania dla oficerów sztabowych NATO w szkole NATO w Oberammergau. Kolejne zajmowane stanowiska służbowe zarówno w strukturach NATO jak i w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego przyczyniły się do pogłębiania znajomości języków obcych. Oficer biegle włada językiem angielskim, a także niemieckim na poziomie dobrym. Pułkownik Piotr Malinowski dwukrotnie pełnił służbę w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku. W latach 2004-2005 pełnił służbę poza granicami państwa na stanowisku szef oddziału rozpoznawczego, oraz w 2007 roku jako zastępca dowódcy brygady. W 2008 wyznaczono go na stanowisko starszego specjalisty NATO w sztabie dowództwa ACT SEE w Mons w Belgii roku, gdzie pełnił służbę do lipca 2011 roku i zajmował się tam zagadnieniem celi sił zbrojnych. W latach 2011-2012 służył w 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu na stanowisku zastępca szefa sztabu dywizji. W 2013 roku pułkownik Piotr Malinowski objął obowiązki szefa zespołu w Grupie Organizacyjnej DG RSZ, a po niespełna roku, stanowisko szefa Oddziału Gotowości Obronnej Państwa w Departamencie Strategii Planowania Obronnego MON. W 2014 roku został skierowany na podyplomowe studia polityki obronnej w AON w Warszawie, które ukończył jako prymus. Po ich ukończeniu objął stanowisko dowódcy 17 Brygady Zmechanizowanej w dniu 30.11.2015 roku. W chwilach wolnych podwyższa sprawność fizyczną głównie trenując jazdę na rowerze. Umiejętności strategiczne doskonali zgłębiając literaturę historyczną kraju oraz grę w brydża. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.