BIP
 

Gen. bryg. Andrzej Kuśnierek urodził się 2 sierpnia 1958 roku w Rzepinie – woj. lubuskie. W latach 1977-1981 studiował w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. Pierwsze stanowisko służbowe – dowódcy plutonu czołgów - objął w 27 Pułku Czołgów Średnich w Gubinie. W tej jednostce zajmował stanowiska: dowódcy kompanii, szefa sztabu i dowódcy batalionu do roku 1987. Po ukończeniu w 1990 roku Akademii Sztabu Generalnego WP został wyznaczony na stanowisko oficera szkoleniowego, a następnie szefa sztabu-zastępcy dowódcy w 73 Pułku Czołgów w Gubinie. W latach 1992-1993 pełnił obowiązki starszego oficera operacyjnego w sztabie 5 Dywizji Zmechanizowanej ŚOW. Od 1993 do 1999 roku dowodził batalionami rozpoznawczymi, najpierw 2 batalionem rozpoznawczym, następnie 6 batalionem rozpoznawczy 5 DZ ŚOW i 6 batalionem rozpoznawczym 4 Lubuskiej DZ ŚOW. W międzyczasie gen. bryg. Kuśnierek ukończył kursy języka angielskiego na wymaganym poziomie. W 1999 roku został wyznaczony na stanowisko szefa wydziału-zastępcy szefa sztabu, a następnie szefa wydziału operacyjnego 11 DKPanc ŚOW. W 2000 roku gen. bryg. Kuśnierek ukończył Kurs Taktyczno-Operacyjny – integracji z NATO, pobierał także naukę w Ośrodku Szkolenia Językowego w Kanadzie. W tym samym roku przejął dowodzenie 34 Brygadą Kawalerii Pancernej 11 DKPanc ŚOW. Obowiązki dowódcy brygady pełnił do końca 2002 roku, po czym został służbowo przeniesiony do 2 Korpusu Zmechanizowanego. W latach 2003-2006 pełnił służbę w Dowództwie 2 Korpusu Zmechanizowanego na stanowisku szefa oddziału operacyjnego. W tym czasie dwukrotnie służył w Republice Iraku na stanowiskach: szef sekretariatu Dowódcy - III zmiana i asystent Dowódcy Wielonarodowej Dywizji CP - VI zmiana. Po powrocie z misji pełnił obowiązki asystenta w sztabie korpusu. W listopadzie 2007 roku objął obowiązki Szefa Sztabu 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie. Wielokrotnie brał udział w ćwiczeniach narodowych i międzynarodowych piastując ważne funkcje, między innymi: Szef Responce Cell w ćwiczeniu pk. „CANNON CLOUD 2002”, Szef Sztabu Kierownictwa Ćwiczenia pk. „CRISTAL EAGLE 2005” (Certyfikacja Korpusu Północ – Wschód) oraz Szef Sztabu podczas ćwiczeń „EUPHRATES” i „BAGRAM” sprawdzających stan przygotowania polskich kontyngentów wojskowych wyjeżdżających do Iraku i Afganistanu. Z dniem 13 stycznia 2012 roku gen. bryg. Andrzej Kuśnierek objął dowodzenia 2 Brygadą Zmechanizowaną w Złocieńcu zaś w dniu 15 sierpnia 2014 roku odebrał z rąk Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego nominację na pierwszy stopień generalski. Z dniem 5 grudnia 2014 roku objął dowodzenie 17. Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną. Gen. bryg. Andrzej Kuśnierek posiada między innymi następujące odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Złoty Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Złoty Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, „Gwiazdę Iraku” „Brązowy Medal Armii Stanów Zjednoczonych” oraz medal „Zasłużony dla Śląskiego Okręgu Wojskowego”.

W chwilach wolnych uprawia sport, zgłębia historię kraju oraz podtrzymuje myśliwskie tradycje rodzinne. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.