BIP
 
Ślubowanie Kadetów
08.11.2019
W czwartek, 7 listopada odbyło się uroczyste ślubowanie kadetów I rocznika klasy mundurowej LO im. Stanisława Staszica w Rzepinie.


„Ślubowanie to moment szczególnie ważny w życiu...
 

...młodego człowieka, gdyż potwierdza jego gotowość do podjęcia obowiązku jakie niesie ze sobą dorosłość. Nauka w klasie o profilu wojskowym, wymaga posiadania szczególnych predyspozycji, a w szczególności żmudnej i systematycznej pracy. Mundur to symbol patriotyzmu, szacunku do symboli narodowych, tradycji wojskowych, zatem Wasza decyzja o podjęciu nauki w klasie wojskowej to wielka odpowiedzialność i zobowiązanie” – takie przesłanie niósł oficjalny list  Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Jarosława Miki, którego w trakcie uroczystości odczytał reprezentujący Dowódcę Generalnego RSZ - Kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec.
 


Uroczystość poprzedziła Msza Święta w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzepinie, która została odprawiona zgodnie z ceremoniałem wojskowym w obecności sztandarów i Wojskowej Asysty Honorowej.

 

 

Po Eucharystii,  główne obchody przeniosły się na plac przed Urzędem Miasta i Gminy Rzepin, gdzie wśród licznie zebranej lokalnej społeczności i gości honorowych, młodzi adepci wojskowego rzemiosła przystąpili do ślubowania.

 

 

Dowódcą uroczystości był kpt. Dariusz Pawlik, a odpowiedni prestiż i uroczysty charakter wydarzenia podkreślała Wojskowa Asysta Honorowa wystawiona przez 7 batalion Strzelców Konnych Wielkopolskich pod komendą por. Marcina Macury.

 

  

 

Uroczystość rok rocznie odbywa się w okresie poprzedzającym Narodowe Święto Niepodległości i z pewnością zapadnie w  pamięci młodych ludzi na długie lata, ponieważ w oczach kadetów widać było świadomość i dojrzałość wyboru.

 


„Ślubowanie klas wojskowych to ważne wydarzenie w życiu szkoły. Przysięgą złożoną na sztandar szkoły, kadeci rozpoczęli formalnie nowy etap edukacji polegający nie tylko na zdobywaniu wiedzy ogólnej, ale również na poznawaniu żołnierskiego rzemiosła” – podsumował uroczystość ślubowania Dyrektor Zespołu Szkół w Rzepinie Pani Ewa Winiarczyk.

 


Funkcjonowanie klasy mundurowej w sąsiedztwie w 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej to bardzo dobry kierunek w poprawie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, wierzymy że dzisiejsze wydarzenie jest prologiem dla młodych kadetów i w niedalekiej przyszłości zasilą szeregi 17.WBZ.

 


***
Pierwsze szkoły kadetów funkcjonowały już od XVIII w., a najstarszą z nich utworzył sam król Stanisław August Poniatowski. Tak zwana Szkoła Rycerska wykształciła wielkich patriotów, w tym samego generała Tadeusza Kościuszko. Wychowankowie korpusu Kadetów walczyli w Powstaniach Śląskich, a ich waleczność docenił sam  Marszałek Piłsudski. Ich następcy dali przykład męstwa w ciężkich bojach pod Monte Casino służąc w składzie II korpusu pod dowództwem generał Władysława Andersa.

 

Tekst: kpt. Tomasz Kwiatkowski

Zdjęcia: st. szer. Michał Wilk