BIP
 
Rezerwowe dowodzenie
08.11.2019
Pięć dni, od 4 do 9 listopada trwało intensywne szkolenie 1 Rezerwowego Dowództwa 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.

Żołnierze rezerwy przybyli do Wielkopolskiej Brygady w poniedziałek 4 listopada w godzinach popołudniowych. Po przeprowadzonym apelu ewidencyjnym potwierdzającym tożsamość żołnierzy oraz ich wyposażenie, rezerwistów przywitał w murach 17-stki Dowódca Brygady gen. bryg. Robert Kosowski. Dowódca przedstawił ogólny plan i cel szkolenia jakie założono do osiągnięcia oraz podkreślił, że jest ono wyjątkowe, ponieważ realizuje się je bardzo rzadko.

Wcielonych żołnierzy zapoznano z warunkami bezpieczeństwa oraz zakwaterowano w jednym z obiektów kompleksu koszarowego międzyrzeckiej brygady. 

Kolejny dzień, to przede wszystkim duża dawka wiedzy teoretycznej wyłożona rezerwistom przez najbardziej doświadczoną kadrę sztabu 17-stki, tak aby ich przygotować do prawidłowej realizacji zadań w strukturze stanowiska dowodzenia (SD) brygady podczas ćwiczenia epizodycznego.

Szkoleni  w trakcie zajęć operacyjno-taktycznych zapoznani zostali z zapisami doktrynalnymi warunkującymi prawidłowe przeprowadzenie procesu dowodzenia, a także obwarowaniami formalnymi w zakresie prowadzonej dokumentacji. Najistotniejszym jednak z punktu widzenia przeprowadzenia ćwiczenia było wprowadzenie w sytuację taktyczną w trakcie odprawy ustalającej i wydanie Rozkazu Bojowego.

Środa i czwartek to już stricte wykonywanie praktycznych zadań na wyznaczonych stanowiskach funkcyjnych i żmudne zmaganie się z niełatwym procesem dowodzenia realizowanym na rozwiniętym w pełnym zakresie mobilnym SD brygady. Wariantowanie, rozważanie i symulacja działań wszystko w celu wypracowania najważniejszego dokumentu rozkazodawczego.

Pod okiem „mentorów” rezerwiści praktycznie realizowali poszczególne etapy procesu planowania i efekt swoich działań prezentowali podczas odpraw oraz w ramach opracowywania różnego rodzaju dokumentów.

Jak mówi nam  oficer sekcji rozpoznania 17.WBZ –  „ Mimo pełnej obsady nie było zbyt wiele czasu, od samego początku prowadziliśmy ocenę prawdopodobnych działań przeciwnika oraz analizowaliśmy ograniczenia mogące wpływać na ruch wojsk własnych. Szkolenie z całą pewnością pozwoliło na praktyczne zmierzenie się z procesem dowodzenia, a zaangażowanie szkolonych przekroczyło nasze oczekiwania”. 
 

Każdy etap procesu planowania był szczegółowo omawiany, aby utrwalić u szkolonych  właściwe nawyki i zapamiętać przyjęte rozwiązania. Jak mówi por. rez. Eugeniusz Szkopek - „Tego typu szkolenia, są bardzo potrzebne, choćby po to aby utrwalić zdobytą wiedzę i wiadomości, aby dorównać wymaganiom współczesnego pola walki. Poziom szkolenia stał na wysokim poziomie, a sama organizacja była przemyślana i sprawna.” 


W piątek 8 listopada nastąpiło oficjalnie zakończenie szkolenia I Rezerwowego Dowództwa Brygady. Zanim jednak powrócili do domów,  Dowódca Brygady w trakcie uroczystego zakończenia szkolenia podziękował za trud i wysokie zaangażowanie oraz uhonorował wyróżniających  się żołnierzy rezerwy pamiątkowymi ryngrafami, a wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.


„Celem szkolenia 1-ego Rezerwowego Dowództwa Brygady było zapoznać szkolonych z strukturą, wyposażeniem oraz specyfiką funkcjonowania Stanowiska Dowodzenia 17.WBZ. Uczyliśmy naszych zastępców podstaw planowania, dowodzenia i kierowania działaniami taktycznymi i ten cel udało się nam zrealizować. Z całą pewnością szkoleni wrócą z ćwiczenia bogatsi o zaktualizowaną wiedzę operacyjno-taktyczną” – komentuje Szef Sekcji Operacyjnej 17.WBZ. 

 
 
 

 
tekst: kpt. Tomasz Kwiatkowski
Zdjęcia: st. szer. Kamil Śpiączka