BIP
 
Śladami Kleeberczyków
23.10.2019
Dwa dni, od 16 do 17 października br. trwała podróż historyczno – geograficzna śladami Samodzielnej Grupy Operacyjnej

W wyprawie historycznym szlakiem udział wzięła Kierownicza Kadra 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej wraz z Dowódcą. Podróż historyczno-geograficzna jako forma szkolenia, polegała na analizie podjętych przez dowódców decyzji i prowadzonych w przeszłości działań zbrojnych. Celem podróży była obserwacja, badanie terenu w celu poszerzenia wiadomości o jego właściwościach operacyjno-taktycznych z punktu widzenia prowadzonych działań i zapoznanie uczestników szkolenia z przebiegiem walk, bitew i operacji wojskowych rozegranych na terenie będącym celem podróży.
 
 
Bitwa pod Kockiem stoczona pomiędzy 2, a 6 października 1939 roku, była ostatnią bitwą wojny obronnej 1939 roku. Naprzeciw siebie stanęły polskie oddziały Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga oraz dwa razy liczniejszy niemiecki XIV Korpus Zmotoryzowany gen. Gustav Anton von Wietersheima.
 
 
Pierwszego dnia uczestnicy podróży wcielili się w role dowódców bezpośrednio podległych gen. Kleebergowi. Na punktach rekonesansowych w miejscowościach Serokomla i Charlejów zameldowali dowódcy Wielkopolskiej Brygady zamiar działania podległych im pododdziałów, opierając się opracowaniach historycznych i tekstach źródłowych dotyczących przedmiotowej bitwy. Każde działanie i ruch wojsk poddano analizie co pozwoliło lepiej zrozumieć atmosferę i specyfikę ówczesnego pola bitwy.
 
 
Obraz Edwarda Mesjasza. Walka ułanów o cmentarz w Woli Gułowskiej.

Kolejny dzień rozpoczął się od wizyty w placówkach historyczno-oświatowych zlokalizowanych w rejonie Kocka i miejscowościach pobliskich , gdzie oprócz szlaku bitewnego pododdziałów SGO „Polesie” uczestnicy PHG poznali historie regionu. Delegacja 17-stki odwiedziła Muzeum Historii Kocka, Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej oraz Pałac Anny Marii Jabłonowskiej w Kocku, gdzie na jego dziedzińcu 6 października 1939 roku gen. Kleeberg podpisał akt kapitulacji. Warto wspamnieć, że jedyny raz w historii taki akty został podpisany przy asyście honorowej, która była wyrazem szacunku dla heroicznej walki Kleberczyków. Obowiązkowym punktem podróży  były także cmentarze wojenne w Kocku oraz w Woli Gułowskiej, gdzie spoczywają żołnierze SGO „Polesie” i ich dowódca.
 
 
 

Dwudniowa podróż była dla Dowódcy i żołnierzy 17 Brygady bardzo wartościowa, dzięki niej mogli odtworzyć obrazy i heroizm walk żołnierza polskiego z tamtych dni i odnieść go do współczesności. Bitwa pod Kockiem zakończona 6 października była ostatnim akcentem wojny obronnej 1939 roku. Po kapitulacji SGO „Polesie” gen. Kleeberg został wywieziony do obozu jenieckiego (Oflag IV B) w twierdzy Königstein w Saksonii. Schorowany dowódca zmarł w Weisser Hirsch pod Dreznem 5 kwietnia 1941 roku. Pochowany został  na drezdeńskim cmentarzu wojskowym Neustadt,  w 1969 r. szczątki bohaterskiego dowódcy zostały przewiezione do Polski i spoczęły w Kocku, pośród żołnierzy poległych w ostatniej bitwie wojny 1939 r. Pod pomnikiem wybitnego dowódcy gen. Franciszka Kleeberga dla uczczenia pamięci delegacja 17WBZ złożyła wiązanki kwiatów oraz zapaliła symboliczny znicz.
 

 

 
***
 

„Nic sobie nie mamy do zarzucenia. Zachowaliśmy honor żołnierski do końca. Kiedyś, gdy Ojczyzna zażąda od nas rachunku, będziemy mogli odpowiedzieć na każde pytanie...” gen. Franciszek Kleeberg


tekst: kpt. Tomasz Kwiatkowski/ mjr Marcin Konieczny
foto: ppłk. Wojciech Szołtek/ archiwum 17WBZ