BIP
 
Dyscyplina to podstawa wychowania
30.09.2019
W dniu 27 września odbyła się ocena dyscypliny za pierwsze półrocze 2019 roku w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej.

W półrocznym podsumowaniu uczestniczył Dowódca 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej (17WBZ), zastępca dowódcy, przedstawiciel oddziału Żandarmerii Wojskowej w Wędrzynie, psychoprofilaktyk, Oficer Prasowy jednostki, przedstawiciel Sekcji Wychowawczej, szefowie pionów i sekcji oraz dowódcy od szczebla dowódcy drużyny do szczebla dowódcy batalionu.
Zasadniczym celem było zdiagnozowanie problemów w sferze dyscypliny, z którymi brygada miała do czynienia oraz wygenerowanie kierunków i działań profilaktycznych w drugim półroczu w celu podniesienia świadomości dowódców poszczególnych poziomów dowodzenia oraz zniwelowania negatywnych zdarzeń w tym obszarze.
W trakcie analizy poruszono zagadnienia z zakresu psychoprofilaktyki, wyartykułowano i omówiono zasady obowiązujące żołnierzy w zakresie ich funkcjonowania w mediach społecznościowych, uwzględniając wytyczne Szefa SGWP oraz przełożonych poszczególnych szczebli dowodzenia. Przedstawiciel Żandarmerii Wojskowej przybliżył również informacje na temat naruszeń dyscypliny mających miejsce w mijającym okresie oraz podsumowując pierwsze półrocze zaznaczył, że ich ilość znacząco spadła w porównaniu do poprzedniego roku.
  
Po wystąpieniu oficera Sekcji Wychowawczej, w trakcie którego zostały przedstawione kluczowe dane w zakresie stanu dyscypliny w jednostce, poszczególni dowódcy pododdziałów przedstawili bilans w swoim zakresie kompetencji oraz zaprezentowali własne rozwiązania, jakie stosują w celu utrzymania dyscypliny w pododdziałach.
Na zakończenie analizy dyscypliny Dowódca dokonał podsumowania wydając wytyczne oraz wskazując priorytety do realizacji w tym zakresie, uwzględniając wnioski z ubiegłego półrocza oraz potencjalne przesłanki (zagrożenia), jakie mogą mieć miejsce podczas przygotowań i realizacji przedsięwzięć szkoleniowych w kolejnym półroczu oraz pierwszym kwartale 2020 roku.
  
Na zakończenie generał brygady Robert Kosowski wyróżnił dwóch dowódców pododdziałów: kompanii dowodzenia z batalionu dowodzenia Strzelców Wielkopolskich i 1 baterii artylerii samobieżnej z 7 dywizjonu Artylerii Konnej Wielkopolskiej, gdzie ilość naruszeń dyscypliny była zerowa. Dodatkowo wyróżnił dwóch podoficerów pełniących nieetatowe funkcje rzecznika dyscyplinarnego za wzorową realizację zadań w tym zakresie.
  
Drugim etapem odprawy było wystąpienie przedstawicieli z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy zapoznali cały stan osobowy z podstawowymi dokumentami normującymi ich funkcjonowanie, strukturą oraz obszarem realizowanych zadań, będącym pierwszym etapem zacieśnienia współpracy szkoleniowej. Efektem wystąpienia było zdefiniowanie trzech obszarów,  w ramach których współpraca pomiędzy 17 Brygadą a NoOSG będzie kontynuowana.
tekst: kpt. Tomasz Kwiatkowski
zdjęcia: st. szer. Patryk Szymaniec