BIP
 
KUNA-19
23.09.2019
... czyli ćwiczenie taktyczne z wojskami mające na celu ocenę stopnia wyszkolenia kompanii manewrowej VI zmiany PKW Rumunia.

Zmotoryzowani w trakcie czterodniowych zmagań taktyczno-ogniowych realizowali zadania o zróżnicowanym charakterze i złożoności, zarówno w terenie leśnym jak i zurbanizowanym.
 
 
Główny nacisk położono na dopracowanie procedur w trakcie prowadzenie obrony i natarcia w dzień i w nocy oraz wykonywanie zadań ogniowych w ramach kierowania ogniem w składzie kompanii.
 
  
 
Elementami pośrednimi były między innymi działania w rejonie ześrodkowania i wyjściowym oraz reagowanie na czyhające tam zagrożenia zarówno ze strony środków napadu powietrznego jak i  skażeń.
 
 
Ciekawym epizodem ćwiczenia była realizacja zadań w rejonie zurbanizowanym Nowy Mur, gdzie doskonalono elementy zdobywania i oczyszczania budynku oraz zabezpieczenia zagrożonych sektorów miejskich.
 
  
 
Sprawdzono również prowadzenie działań stricte kontygentowych, a więc zadania C&S, konwojowanie, działania C-IED oraz elementy SERE.  
 
 
Dla zwiększenia realizmu ćwiczenia działania przeciwnika pozorowane były przez pododdziały pozoracji oraz nieszablonowo przygotowane pola tarczowe.


tekst: kpt. Tomasz Kwiatkowski
zdjęcia: st. szer. michał Wilk