BIP
 
Kawałek Polski na rumuńskiej ziemi
04.09.2019
Dwa dni, od 29 do 31 sierpnia delegacja V zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Rumuni uczestniczyła w obchodach Dni Polskich w regionie o rodzime brzmiącej nazwie Bukowina.

Uroczystości są cyklicznie, tegoroczne zorganizowane zostały pod hasłem „Bliżej siebie” i były wspaniałą okazją do poznania rumuńskiej Polonii mieszkającej w malowniczym regionie Bukowina oraz lepszego zrozumienia wzajemnych relacji, kultury i historii Polaków i Rumunów.
 
 
Obchody Dni Polskich rozpoczęły się od sympozjum naukowego, podczas którego poruszono temat relacji dyplomatycznych obu zaprzyjaźnionych krajów na przestrzeni wieków. W programie nie zabrakło zwiedzania regionalnych miejscowości, w których mieszka Polonia.
Tutejsi mieszkańcy wciąż kultywują tradycje przodków, choć od przybycia tu pierwszych osadników z Polski minęło ponad 200 lat. Był rok 1792, gdy do tutejszych kopalń soli z Wieliczki i Bochni przybyli pierwsi polscy górnicy z rodzinami.
 
Delegację V zmiany PKW Rumunia poprowadził Prezes Związku Polaków w Rumunii pan Gerwazy Longher zapoznając żołnierzy 17-stki z ośrodkami kultury polskiej. Polską tradycję na Bukowinie znajdziemy na każdym kroku, w niedzielę na msze chodzi się w tutaj w tradycyjnych strojach, a nawet współczesne mieszkania wyglądają jak skanseny, najcenniejsze są jednak słynne malowane klasztory.
 
 
Ostatni dzień wizyty żołnierze PKW spędzili wspólnie z rumuńską Polonią w Nowym Sołońcu, jedną z kilku polskich wiosek na Bukowinie, podczas dorocznych polonijnych Dożynek. Bukowina to prawdziwy kawałek Polski na ziemi rumuńskiej.
Tekst: kpt. Tomasz KWIATKOWSKI
Zdjęcia: archiwum PKW Rumunia