BIP
 
Siedemnastka świętuje
05.07.2019
W piątek 5 lipca w Międzyrzeczu odbyło się Święto 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej oraz pożegnanie V zmiany PKW w Rumunii.

To już dwudziesty trzeci raz  17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana obchodzi swoje święto. Uroczystość realizowana jest  rokrocznie zgodnie z Decyzją nr 27 Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 1996 roku, kiedy to polecono sformowanej 17BZ dziedziczenie tradycji 17 Dywizji Piechoty oraz przyjęcie nazwy wyróżniającej Wielkopolska. Tegoż samego dnia patronem brygady został wyśmienity dowódca gen. broni Józef Dowbor-Muśnicki.
 
 
 

Na uroczystości pojawili się znamienici goście m.in.  reprezentujący Dowódcę 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen. bryg. dr Dariusz Parylak, Dowódca 15 Brygady Zmechanizowanej Sił Zbrojnych Rumunii płk Ionel Sandu, dowódca Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód gen. broni Sławomir Wojciechowski oraz byli dowódcy 17WBZ.
 
 

Obchody święta brygady rozpoczęła msza św. odprawiona w Kościele pw. św. Wojciecha.
 
 
 
Następnie na placu przed międzyrzeckim magistratem zgodnie z ceremoniałem wojskowym odbyła się uroczysta zbiórka  Wielkopolskiej Brygady, połączona z przekazaniem w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnemu kolejnej już piątej zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Rumunii w ramach - "dostosowanej wysuniętej obecności" (ang. tailored Forward Presence).
 

W trakcie uroczystości Dowódca 17WBZ gen. bryg. dr Robert Kosowski podziękował wszystkim żołnierzom brygady  i pracownikom wojska za kolejny rok wymagającej służby:

"W każdym ćwiczeniu, treningu, zadaniu wykazujecie się zaciętością, kreatywnością i poświęceniem. Pomimo trudności i zmieniających się uwarunkowań, nieustanie podążacie do przodu potwierdzając swój kunszt bojowy i wysokie morale”
 


Ważnym elementem święta było uhonorowanie licznymi wyróżnieniami najbardziej zasłużonych żołnierzy Wielkopolskiej Brygady, którzy wykazali się ponadprzeciętnym zaangażowaniem i profesjonalizmem w wykonywaniu zadań w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej.
 
 

Medale i wyróżnienia prezydenckie i ministerialne wręczył były dowódca 17WBZ gen. broni Sławomir Wojciechowski.
 
 

Uroczystość była także znakomitą okolicznością do podpisania listu intencyjnego dotyczącego zacieśnienia współpracy bilateralnej pomiędzy zaprzyjaźnionymi brygadami, 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną, a rumuńską 15 Brygadą Zmechanizowaną. Dowódca rumuńskiej brygady płk Ionel Sandu przekazał także na ręce gen. bryg. Roberta Kossowskiego kopię sztandaru 15BZ Sił Zbrojnych Rumunii.
 
 
 
Warto wspomnieć, że brygada poza realizacją zadań stricte militarnych, bardzo mocno współpracuje z lokalnymi władzami, będąc nieocenionym partnerem.
Na zakończenie oficjalnych obchodów Święta Cyfrowej Brygady odbyła się defilada poddziałów międzyrzeckiej brygady, sprzętu wojskowego znajdującego się na wyposażaniu zmotoryzowanych oraz towarzystw historycznych.
 
 
 
 
 
Następnie uroczystości przeniosły się pod pomnik patrona 17WBZ gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego, gdzie delegacje zaproszonych gości złożyły wieńce. Przed samą ceremonią głos zabrał pułkownik  Zbigniew Zieliński, członek Armii Krajowej, żołnierz wyklęty, członek Konspiracyjnego Wojska Polskiego oraz  sekretarz stanu. Pan Pułkownik podkreślił jak wybitnego dowódcę mam za patrona oraz podkreślił, iż jest to powód do dumy, ale i ogromne zobowiązanie. 
 
 
 
 

Święto 17- stki trwa,  żołnierze wraz z swymi rodzinami bawią się na zorganizowanym z rozmachem festynie rodzinnym z licznymi atrakcjami dla najmłodszych i tych ciut starszych, a wszystko to przy akompaniamencie  muzyki wojskowej i rozrywkowej. Jak podkreślił Dowódca 17WBZ:

„ … za sukcesami żołnierzy zawsze stoją ich rodziny i bliscy, to właśnie oni są konieczną grupą wsparcia, powiernikami trosk i obaw. Przekażcie swoim bliskim najserdeczniejsze wyrazy wdzięczności”

***
17WBZ jest zaliczana do elitarnych jednostek Wojsk Lądowych. Wyposażona jest najnowocześniejszy sprzęt, jakim dysponuje polska armia. Przeznaczona jest do wykonania zadań militarnych, jaki reagowania na zagrożenia niemilitarne zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Brygada jest jednostką bardzo aktywnie włączającą się w działania polskich kontyngentów wojskowych poza granicami kraju. Żołnierze brygady wielokrotnie uczestniczyli w misjach w Iraku, Czadzie i Afganistanie, Bośni i Hercegowinie oraz Rumuni.
 

Tekst: kpt. Tomasz KWIATKOWSKI
Zdjęcia: st.szer. Michał WILK, st.szer. Kamil ŚPIĄCZKA