BIP
 
Manewry Saber Guardian zakończone
27.06.2019
Ćwiczenie Saber Guardian odbywa się cyklicznie co dwa lata począwszy od czerwca 2013 roku, a jego celem jest doskonalenie integracji międzynarodowych sił bojowych.

Wielonarodowi opiekunowie szabli, Sojusz czyni nas jednym zespołem, który ma jeden cel bezpieczeństwo w  Europie i Ameryce Północnej. Najlepiej opisuje to artykuł 5. Traktatu Waszyngtońskiego mówiący: „Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim (…) w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego”.
Niezbędnym do tego elementem jest wspólne szkolenie i doskonalenie dotychczas wypracowanych procedur taktycznych. Saber Guardian to największe ćwiczenie z udziałem wojsk w regionie Morza Czarnego. W tym roku wzięło w nim udział 8 tysięcy żołnierzy z 6 krajów, a objęło swoim zasięgiem teren 3 państw: Rumunii, Bułgarii i Węgier. Podczas wielonarodowych ćwiczeń można spodziewać się wielu trudności zaczynając od barier językowych po różne sposoby i zasady działania. Jednak z każdym zadaniem różnice zacierały się, budując jeden zgrany oddział, przed którym postawiony został szereg wyzwań  jak przemieszczenia na dużych odległościach, kierowanie ogniem z wykorzystaniem pododdziałów artylerii czy forsowanie rzeki z elementami ewakuacji medycznej z pola walki.
 

Dzięki poprzedzającym ćwiczenie przygotowaniom, szkoleniu poligonowemu i zdolności do współpracy żołnierze z powodzeniem wykonywali swoją misję.

Skorpiony w boju
Wielonarodowe ćwiczenia taktyczne z wojskami otwierają przed żołnierzami możliwości rozwijania swoich umiejętności jako jednostki jaki i zespołu. To również sprawdzian dla swoich możliwości psychofizycznych. Okres obejmujący ćwiczenie charakteryzował się skrajnie wysokimi temperaturami przeplatanymi burzami i intensywnymi opadami deszczu.
 
 

Równolegle do ćwiczenia Saber Guardian dowódca Wielonarodowej Brygady Południe-Wschód generał Dan, prowadził ćwiczenie Scorpions Fury. Dlaczego skorpiony? Ponieważ są symbolem oddziału, a każdy batalion posiada nazwę odnoszącą się do koloru skorpiona noszonego na lewym ramieniu.
 
 
Kulminacyjnym etapem ćwiczenia Scorpions Fury jak i Saber Guardian dla pododdziałów brygady, a tym samym kompanii zmotoryzowanej PWK, podporządkowanej 26 batalionowi piechoty „Red Scorpions” było forsowanie Dunaju. Po ponad półtoragodzinnym intensywnym działaniu drugi brzeg rzeki został zajęty przez siły manewrowe, w skład których wchodził polski pododdział, pododdziały amerykańskie stacjonujące w Europie oraz głównoćwiczące pododdziały rumuńskie. Wojska Lądowe wsparte zostały przez Siły Powietrzne oraz Marynarkę.
 
 
 
Udział zmotoryzowanych w ćwiczeniu taktycznym poprzedziło dwutygodniowe szkolenie poligonowe, podczas którego wspólnie z 26 batalionem i elementami przydzielonymi doskonalona była taktyka pokonywania przeszkody wodnej. Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu wysokich ocen, żołnierze kompanii zmotoryzowanej wykonali marsz do miejsca stacjonowania w Krajowej.
 
Tekst: kpt. Weronika Milczarczyk
Zdjęcia: sierż. Patryk Cieliński