BIP
 
Rezerwa zrobiła swoje
19.06.2019
Przez dwa tygodnie żołnierze rezerwy wspierali zawodowe pododdziały 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w najważniejszym przedsięwzięciu br. ćwiczeniu taktycznym z wojskami pk. Dragon-19.

Żołnierze rezerwy wcieleni zostali 5 czerwca, ale już dzień później rozpoczęli wykonywanie zadań w ramach szkolenia poligonowego na obiektach Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko. Rezerwiści rozdysponowani zostali na stanowiska służbowe w batalionie dowodzenia Strzelców Wielkopolskich oraz 1 batalionie Ziemi Rzeszowskiej.

„Najważniejszymi z mojej perspektywy zadaniami podczas ćwiczeń było zorganizowanie pozornego stanowiska dowodzenia 17WBZ oraz wsparcie systemu ochrony zasadniczego stanowiska dowodzenia brygady. Do zadań tych miałem około trzydziestu szeregowych i podoficerów rezerwy. Odpowiedni podział sił i środków pozwolił w ocenie przełożonych bardzo dobrze wykonać oba zadania”. – ocenia młodszy chorąży rezerwy Jacek Klimanek.

Rezerwiści szybko zasymilowali się w nowym środowisku i aktywnie wsparli pododdziały 17-stki w kluczowych przedsięwzięciach bieżącego roku, a mianowicie ćwiczeniu dowódczo-sztabowym Bóbr-19 oraz ćwiczeniu taktycznym z wojskami Dragon-19.

„Oczywiście nie jest tak, że wszystko przebiegało bezbłędnie, oczywiście dotykały nas problemy, jednak w końcowym rozliczeniu bilans zysków i strat jest zdecydowanie dodatni. Rezerwista nie jest żołnierzem zawodowym i to widać „gołym okiem”, jednak biorąc pod uwagę jego zaangażowanie, zdecydowanie jest wartościowym uzupełnieniem zawodowego stanu jednostki” – podsumowuje mł.chor.rez. Jacek Klimanek, weteran z Karbali.

Ostatniego dnia pobytu na drawskim poligonie Dowódca 17WBZ gen. bryg. Robert Kosowski w obecności Dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, serdecznie podziękował rezerwistą za sumiennie i rzetelnie wykonane zadania oraz gratulował wytrwałości i zaangażowania w trakcie dwutygodniowego szkolenia.

 
 

Tekst: kpt. Tomasz Kwiatkowski
Foto: st. szer. Kamil Śpiączka