BIP
 
Gotowi do Dragona
14.06.2019
Żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej (17WBZ) uroczyście rozpoczęli największe tegoroczne ćwiczenie taktyczne z wojskami DRAGON-19.

Od kilku tygodni pododdziały 17WBZ szkolą się na drawskim poligonie, niedawno zakończyły ćwiczenie Bóbr-19, które było prologiem do kluczowego wydarzenia szkoleniowego tego roku  tj. ćwiczenia pk. Dragon-19.
W bieżącym roku pierwszoplanowym ćwiczącym jest 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej w skład, której wchodzą żołnierze 17- stki.
Uroczystego rozpoczęcia ćwiczenia Dragon-19 dokonał gen. broni Jarosław Mika, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych.
„Ćwiczenie DRAGON-19 jest największym ćwiczeniem w 2019 roku odbywającym się na terytorium Polski. Ćwiczenie realizowane jest przy wsparciu sił sojuszniczych NATO i jest połączone z szeregiem innych ćwiczeń: Noble Jump , Baltops, Capable Logistician , Tobruq Legacy, certyfikacją Dowództwa Brygady VJTF-20 (Very High Readiness Joint Task Force) oraz Połączonych Sił Zadaniowych OPBMR – CJ CBRND TF (Combat Joint CBRN Defence Task Force)” - powiedział dowódca generalny RSZ i Kierownik Ćwiczenia generał broni Jarosław Mika.
 
Warto odnotować, że ćwiczenie przeprowadzone będzie w dwóch etapach, na które składać się będzie ćwiczenie z wojskami oraz ćwiczenie dowódczo-sztabowe. Łącznie na poligonach ćwiczyć będzie niemal 18 tys. żołnierzy z 12 państw i ponad 2,5 tys. jednostek sprzętu wojskowego.
„Do ćwiczenia Dragon-19 przygotowywaliśmy się od bardzo dawna, to kontynuacja wcześniej realizowanych w tym roku treningów i ćwiczeń sztabowych. Sumiennie pracowaliśmy nad każdym dokumentem i procedurą, aby w finalnym przedsięwzięciu być gotowi na każdą ewentualność” – ocenia ppłk Marcin Strzelecki, szef sztabu 17WBZ w trakcie ćwiczenia.
 
Podkreślić należy, że ćwiczenie ma charakter defensywny i ma przygotować Siły Zbrojne do przeciwstawienia się każdemu potencjalnemu zagrożeniu. Zmotoryzowani kolejny raz muszą potwierdzić swoją gotowość do realizacji zadań zgodnie z swoim przeznaczeniem w dynamicznie zmieniającym się środowisku walki. Taka organizacja ćwiczenia daje możliwość sprawdzenia pełnego potencjału umiejętności ćwiczących wojsk. Ćwiczenie Dragon-19 potrwa do 25 czerwca.
 

Tekst: kpt. Tomasz Kwiatkowski
Zdjęcia: st.chor.sztab. Rafał Mniedło