BIP
 
Logistyczny konwój
13.06.2019
Od środy do czwartku, 12-13 czerwca 2019 roku, 1 batalion Ziemi Rzeszowskiej (1bZR) ochraniał międzynarodowy konwój logistyczny w ramach ćwiczenia pk. Capable Logistician 2019 (CL-19).

Zmotoryzowani przygotowując się do najważniejszego przedsięwzięcia szkoleniowego br. Dragon-19 wsparli równolegle odbywające się międzynarodowe ćwiczenie logistyczne CL-19 organizowane przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych.


W logistycznych zmaganiach udział wzięło blisko 3500 żołnierzy z 29 krajów, w tym ponad 2500 żołnierzy Wojska Polskiego i 950 specjalistycznych jednostek sprzętowych. Kluczowym elementem ćwiczenia było ukazanie spójności systemu logistycznego oraz standaryzacja, gdyż wszystkie urządzenia logistyczne muszą być ze sobą kompatybilne, co jest niezwykle istotne w warunkach międzynarodowej współpracy.

Na pasie taktycznym Bucierz  międzynarodowi logistycy praktycznie ćwiczyli podejmowanie zaopatrzenia dla realizującej zadania 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, a nad bezpieczeństwem konwoju oraz obszarów załadunku czuwali żołnierze 1 batalionu Ziemi Rzeszowskiej z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.

„Realizowaliśmy dzisiaj konwojowanie międzynarodowego elementu logistycznego, ochranialiśmy punkt tankowania przy wykorzystaniu PPT-10 oraz podjęcie zapasów, następnie przećwiczyliśmy reakcję na zasadzkę przeciwnika, z elementem wezwania QRF (Quick Reaction Forces – siły szybkiego reagowania) w sile dwóch śmigłowców Mi-24. Ponadto doskonaliliśmy ewakuację rannych zgodnie z procedurą MEDEVAC poprzez KTO WEM, oraz CASEVAC z wykorzystaniem śmigłowców transportowych” – opisuje dzisiejsze działanie dowódca 1 batalionu piechoty zmotoryzowanej ppłk Damian Kidawa.

W  zadaniu oprócz 4 kompanii piechoty zmotoryzowanej 1bZR, zaangażowane były elementy 1 i 10 Brygada Logistycznej, śmigłowce z 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego i 25 Brygady Kawalerii Powietrznej oraz samoloty Su-22 z 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.

Tekst: kpt. Tomasz Kwiatkowski
Foto: st.chor.szt. Rafał Mniedło