BIP
 
Akcja krwiodawstwa krośnieńskich żołnierzy
07.06.2019
W dniach 05-06.06.2019r. w 5 Kresowym batalionie saperów i 4 Krośnieńskiej Kompanii Transportowej, przy wydatnej pomocy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Zielonej Góry, zorganizowano akcję oddawania krwi.

Spośród 68 osób, które zadeklarowały chęć pomocy, krew oddało 50 wolontariuszy. Udało się zebrać 23500 ml życiodajnego płynu.
  
Po raz kolejny udowodniono, że żołnierze wykazują się dużą inicjatywą, by pomagać innym ludziom.
 
tekst/zdjęcia: szer. Igor Cybail