BIP
 
Bóbr-19 rozpoczęty
05.06.2019
Żołnierze 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11LDKPanc) nie zwalniają tempa. Tym razem drawski i żagański poligon jest miejscem przeprowadzenia ćwiczenia dowódczo-sztabowego, które odbywa się pod kryptonimem Bóbr-19.

Kolejna edycja ćwiczenia Bóbr-19 realizowana jest w ramach zgrupowania poligonowego Black June -19. Samo ćwiczenie rozpoczyna się, w środę 5 czerwca, od niezbędnych zbiórek pododdziałów Czarnej Dywizji oraz przydzielonych, podczas których udzielone zostaną stosowne instruktaże i przeprowadzone niezbędne szkolenia. Zakończenie ćwiczenia zaplanowano na wtorek 11 czerwca.
  
„Ćwiczenie dowódczo-sztabowe Bóbr-19 będzie kontynuacją wcześniej realizowanych w tym roku treningów sztabowych. W związku z tym, jest ważnym elementem przygotowującym pododdziały dywizji oraz ich sztaby do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem. Pozwoli nam ono również, sprawdzić stan realizacji zadań bezpośrednio przed najważniejszym sprawdzianem jakim jest ćwiczenie przełożonego Dragon-19”. – opisywał ppłk Marek Burda, zastępca kierownika Zespołu Autorskiego.
Ćwiczenie Bóbr-19, stanowić będzie swoisty sprawdzian żołnierskiego rzemiosła. Zasadniczym elementem tła ćwiczeń jest hipotetyczny plan rozwoju międzynarodowej sytuacji kryzysowej, generującej konieczność użycia sił zbrojnych w celu obrony naszych granic.
Ćwiczące pododdziały muszą liczyć się ze stale i dynamicznie zmieniającą się sytuacją operacyjną. Co z kolei pozwoli doskonalić umiejętności ćwiczących w rozwiazywaniu złożonych problemów taktycznych. Reakcja ćwiczących na wysyłane incydenty będzie nieustannie monitorowana i poddawana skrupulatnej ocenie.
  
„Chciałbym, aby podczas ćwiczenia każdy z nas był inteligentny, bo dostrzec swój błąd to oznaka inteligencji. Chciałbym, aby każdy z nas był pokorny, bo przyznać się do swego błędu to przejaw pokory. I wreszcie, chcę aby każdy z nas był mądry, bo nie popełniać więcej tego samego błędu to jest właśnie mądrość. – mówił na rozpoczęciu ćwiczenia Bóbr-19 gen. dyw. Stanisław Czosnek, dowódca 11LDKPanc.
Ćwiczenie jednocześnie odbywać się będzie na dwóch poligonach w Drawsku Pomorskim oraz w Żaganiu. Kierownikiem ćwiczenia będzie, gen. dyw. Stanisław Czosnek, dowódca 11LDKPanc. Pierwszoplanowym ćwiczącym, będzie 10 Brygada Kawalerii Pancernej, obok której w ćwiczeniu udział wezmą stanowiska dowodzenia 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, 1 Pułku Saperów, 2 Pułku Rozpoznawczego oraz kilka grup operacyjnych.


Tekst: mjr Artur Pinkowski
Zdjęcia: st. chor. sztab. Rafał Mniedło, st. szer. Michał Wilk