BIP
 
Ostatnie szlify...
31.05.2019
Żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej doskonalą swój kunszt bojowy przed najważniejszym sprawdzianem tego roku. Ostanie szlify przed Dragon-19 za nami.

Kolejny tydzień intensywnego szkolenia na drawskim poligonie minął pod znakiem doskonalenia umiętności ogniowych, taktycznych, koordynacji pracy na stanowisku dowodzenia oraz współdziałania z układem pozamilitarnym. Każdy żołnierz 17-stki starał się podnieść poziom swojego wyszkolenia, poprzez realizację zadań na stanowiskach funkcyjnych w warunkach polowych.

    

Kompanie piechoty zmotoryzowanej 1 batalionu Ziemi Rzeszowskiej (1bZR) wykonały cykl strzelań sytuacyjnych z broni strzeleckiej, z wozów bojowych, prowadziły również kierowania ogniem w natarciu i obronie w dzień oraz w warunkach ograniczonej widoczności. Ciekawostką było strzelanie KTO WRT ( Wóz Rozpoznania Technicznego), którego załoga wykonała strzelanie sytuacyjne jako Patrol Rozpoznania i Pomocy Technicznej (PRiPT).

    

„Wykorzystujemy pełen potencjał sił i środków, które posiadamy, realizując zadania na wszystkich obiektach drawskiego ośrodka poligonowego. Strzelania, taktyki, ciągłe przemieszczenia i przeprawy - jest dynamika” - ocenia jeden z dowódców kompanii ćwiczącego batalionu (1bZR).

    

Przygotowanie do Dragona to nie tylko szkolenie bojowe, nie mniej istotne jest współdziałanie z układem pozamilitarnym, który może okazać się kluczowym w trakcie realizacji zadań w nowym środowisku. Dlatego też, w trakcie spotkania z przedstawicielami magistratu w Wałczu, przećwiczono procedury nakładania obowiązku świadczeń rzeczowych na rzecz obrony, ustalono założenia i cele współdziałania wojska z administracją publiczną w czasie przygotowania i prowadzenia działań. Aplikacyjnie przyjęto w podporządkowanie obiekt strzelnicy cywilnej w Rudnicy, która jako infrastruktura szczególna uczestniczyłaby w procesie szkolenia w trakcie zgrywania pododdziałów.

    

Warto odnotować, że praca wre również, a może przede wszystkim na stanowisku dowodzenia brygady. To właśnie tutaj sztabowcy Wielkopolskiej Brygady z uporem i determinacją zmagają się z zawiłościami procesu dowodzenia, analizując, planując działanie zgodnie z założonym scenariuszem. Aby szczegółowo i obrazowo przedstawić rozmach przyszłych działań przeprowadzono również synchronizację w oparciu o przygotowany model terenowy.
Ostatnim akcentem upływającego tygodnia szkoleniowego było sprawdzenie elementów stanowiska dowodzenia i systemu łączności. Zadbano o najmniejsze detale, doskonalono i wariantowano odpowiedni wybór rejonu rozwinięcia, planowaną i wymuszoną zmianę lokalizacji oraz bezkolizyjne przemieszczenie i rozwinięcie w nowym rejonie. Wszystko wykonywane jest z zachowaniem maksymalnego realizmu.

  

Przed zmotoryzowanymi najważniejsze wyzwanie, w trakcie którego będą musieli kolejny raz potwierdzić swoje wysokie wyszkolenie i profesjonalizm - ćwiczenie taktyczne z wojskami pod kryptonimem Dragon-19.

 

Tekst: kpt. Tomasz KWIATKOWSKI/ kpt. Joanna MAZUR
Zdjęcia: por. Krzysztof GONERA, st. szer. Kamil ŚPIĄCZKA