BIP
 
„W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wręczam Panu broń”
14.05.2019
Krośnieński batalion po raz kolejny będzie szkolił ochotników chcących zostać w przyszłości żołnierzami zawodowymi. W związku z tym, 14 maja br. na uroczystej zbiórce w 5 Kresowym batalionie saperów, nastąpiło wręczenie broni nowo wcielonym elewom.

Uroczysta zbiórka miała miejsce na placu apelowym 5Kbsap. Rozpoczęła się od złożenia meldunku, dowódcy batalionu ppłk. Sławomirowi Osmelakowi, przez dowódcę uroczystości mjr. Krzysztofa Wojtasa.

Po podniesieniu flagi RP na maszt i odegraniu hymnu państwowego głos zabrał dowódca krośnieńskiego batalionu. Zwracając się do elewów służby przygotowawczej, powitał ich w batalionie i życzył samych sukcesów. Podkreślił rolę i znaczenie służby wojskowej w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego.
 
 
Następnie wskazał zadania szkoleniowe zaplanowane w najbliższym okresie dla nowo wcielonych elewów oraz przedstawił kadrę kierowniczą i dowódczą batalionu. Dokonując symbolicznego aktu wręczenia broni oraz książeczek wojskowych wyznaczonym elewom kompanii szkolnej, dowódca batalionu pogratulował wyróżnienia, życząc jednocześnie sukcesów i wytrwałości w całym, czteromiesięcznym szkoleniu.
 
 
Po odegraniu „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego” i odprowadzeniu kompanii honorowej pododdziały przystąpiły do szkolenia programowego. Po zakończeniu uroczystości, pozostali żołnierze otrzymali broń z rąk dowódcy kompanii, por. Grzegorza Palucha, na zbiórce w pododdziale szkolnym służby przygotowawczej.
 

Tekst: sierż. Robert Jaworski
Zdjęcia: st. szer. Jakub Błażewicz