BIP
 
Narodowy Dzień Zwycięstwa
12.05.2019
W środę, 8 maja dowódca Wielkopolskiej Brygady uczcił 74 rocznicę zakończenia II Wojny Światowej.

8 maja 1945 roku, w Europie zakończył się najkrwawszy konflikt w historii ludzkości, jakim była II Wojna Światowa. Owego dnia Niemcy złożyły bezwarunkową kapitulację, która została podpisana w jednym z berlińskich kasyn o godzinie 22.30. W II Wojnie Światowej wzięło udział 61 państw. Szacuje się, że zmobilizowano ponad 110 milionów żołnierzy, a zginęło ponad 555 mln ludzi. Badania historyków IPN wskazują, że śmierć poniosło około 6 mln obywateli polskich.
 

74 lata później cały czas pamiętamy o tych, którzy wtedy polegli, bo to właśnie w tym dniu Polska wygrała nad hitlerowskimi Niemcami i aby upamiętnić ten dzień, dowódca 17 Wielkopolskiej Brygady złożył kwiaty pod pomnikiem Weteranów II Wojny Światowej.