BIP
 
Brygada pożegnała zastępcę.
14.08.2012
13 sierpnia na Sali tradycji odbyło się pożegnanie zastępcy dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej (17WBZ), pułkownika Tomasza Domańskiego, który został skierowany na Podyplomowe Studia Polityki Obronnej.

Pułkownika Domańskiego uroczyście pożegnał dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11LDKPanc) generał dywizji Janusz Adamczak wraz z dówódcą 17WBZ generałem brygady Rajmundem T. Andrzejczakiem oraz żołnierze i pracownicy wojska w asyście sztandaru.


„Ogromny potencjał pułkownika Domańskiego, jakim się odznacza w służbie na pewno zostanie spożytkowany w przyszłości dla dobra Rzeczypospolitej. Za to wszystko co wniósł i do czego się przyczynił, jako dowódca brygady, jako oficer, jako przełożony ale również jako przyjaciel bardzo dziękuję.” – przemawiał generał Andrzejczak.


Dowódca 17WBZ w podziękowaniu za wspólną służbę złożył na ręce pułkownika Domańskiego mniejszą kopię sztandaru brygady.


„Przebieg służby, która w znakomitej większości odbywała się w strukturach 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, stanowiska, które piastował pułkownik Domański, wszystko to świadczy o tym, że jest to żołnierz najwyższej wartości i jest przygotowany do tego co otrzymał. Skierowanie na studia jest poważną perspektywą kolejnych jeszcze poważniejszych stanowisk, czego osobiście mu życzę.” – oznajmił generał Adamczak.


„Z perspektywy lat uważam, że służba w 17WBZ to był dobry wybór, biorąc pod uwagę ostatnie 10 lat to brygada była w centrum tego co w najciekawsze w wojskach lądowych. Misje w Iraku i Afganistanie, Grupy Bojowe, nowy sprzęt jaki trafia do 17 brygady i służba w 17 brygadzie pozwoliły mi zrealizować swoje marzenia. Służyłem w jednej z najlepszych jednostek wojsk lądowych i za to pragnę serdecznie podziękować wszystkim współpracownikom, przełożonym oraz wszystkim żołnierzom 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.”
– dziękował pułkownik Domański.

***

Pułkownik Tomasz Domański swoją służbę wojskową rozpoczął w 1985 roku jako podchorąży 1-go roku studiów w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych, po której ukończeniu pełniąc już zawodową służbę wojskową zajmował kolejne stanowiska:
• 1989-1995 – dowódca plutonu w 17 Pułku Zmechanizowanym,
• 1995-2000 – oficer a następnie kierownik sekcji w 17 Brygadzie Zmechanizowanej,
• 2000-2006 – szef sekcji rozpoznawczej (S-2) w 17 Brygadzie Zmechanizowanej,
• 2006-2009 – dowódca 10 batalionu rozpoznawczego SK w Żaganiu,
• od 01.07.2009 pełnił służbowe stanowisko Szefa szkolenia w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej do 07.12.2009, kiedy to został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dowódcy 17 Brygady Zmechanizowanej z kadencją do 30.09.2012r.

Pułkownik Tomasz Domański na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 12.06.2012r. został skierowany na Podyplomowe Studia Polityki Obronnej, organizowane w Ośrodku Wyższych Studiów Wojskowych (CHEM) w Paryżu.

Tekst i zdjęcia: st. szer. Łukasz Kermel