BIP
 
Czas na egzamin
30.01.2019
W dniach 29-30.01.2019 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu odbyły się egzaminy sprawdzające poziom wiedzy i wyszkolenia po zakończeniu nauki w klasach szkół średnich prowadzących certyfikowane piony klas mundurowych.

W części praktycznej egzaminu czynnie brali udział instruktorzy z 1bpzmot Cyfrowej Brygady, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą fachową od wielu miesięcy wspierają kadrę dydaktyczną szkoły.
  
  
Uczniowie byli sprawdzeni między innymi z takich zagadnień jak: pokonywanie terenu różnymi sposobami, wyznaczanie azymutów na przedmioty terenowe za pomocą busoli, wybrane czynności z zakresu musztry indywidualnej, przyjmowanie postaw strzeleckich, rozkładanie i składanie broni, rzut granatem w różnych postawach, zakładanie opaski uciskowej na kończynę czy resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
  
  
Bardzo dobre i dobre wyniki uzyskane przez młodych adeptów sztuki wojskowej świadczą o przygotowaniu uczniów oraz wysokiej jakości szkolenia przez instruktorów z 17WBZ.
  
  
W ramach wcześniej wspomnianego programu pilotażowego Ministerstwa Obrony Narodowej 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana jest jednostką patronacką dla trzech szkół województwa lubuskiego. Oprócz szkoły w Międzyrzeczu instruktorzy z „siedemnastej” pomagają także uczyć wojskowego rzemiosła uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rzepinie.
tekst: mjr Maksymilian Libelt
zdjęcia: mjr Maksymilian Libelt / st. szer. Patryk Szymaniec