BIP
 
Święto
04.12.2018
W przeddzień, 4 grudnia w garnizonie Wędrzyn żołnierze 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w ramach uroczystej zbiórki uczcili Święto Artylerii "królowej bitewnych pól".

Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii obchodzone jest 4 grudnia, gdyż rzemiosło artyleryjskie od wieków związane jest z kultem św. Barbary - patronki chroniącej ludzi wykonujących niebezpieczne zawody, posługujących się prochem i materiałami wybuchowymi.
 
 
 
W święcie udział wzięły wszystkie pododdziały artylerii 17WBZ na czele z 7. dywizjonem Artylerii Konnej Wielkopolskiej, kompaniami wsparcia 1bpzmotZRZ, 7bSKW i 15bUP oraz pozostałe pododdziały garnizonu Wędrzyn. Kompanię honorową wystawił 15. batalion Ułanów Poznańskich, a dowódcą uroczystości był mjr Robert Książyk.
 
 
 
 
W trakcie uroczystej zbiórki odczytane zostały rozkazy o wyróżnieniach dla artylerzystów oraz wręczone zostały nagrody rzeczowe, pisma pochwalne i listy gratulacyjne. Ponadto wręczono złote odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi oraz medale 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.
 
 
Dzień ten, jest szczególnie ważnym, bo łączy w sobie historię z teraźniejszością, wzmacnia więzi pomiędzy pokoleniami artylerzystów, skłania do zadumy i refleksji. Jest to dzień szczególnego honorowania wysiłku - współczesnych artylerzystów, ale również ich poprzedników.
 
 
 
***
Określenia „artyleria - królowa bitewnych pól” oraz „artyleria - bóg wojny” pojawiły się okresie wojen napoleońskich. Napoleon Bonaparte, artylerzysta z wykształcenia, uczynił z tego rodzaju uzbrojenia swoje najważniejsze narzędzie walki. A jego powiedzenie, iż „zwycięstwo jest po stronie tych, którzy mają więcej armat”, znalazło odbicie w taktyce i strategii wojsk na całym świecie.


Tekst: kpt. Tomasz Kwiatkowski
Zdjęcia: st. szer. Łukasz Kermel