BIP
 
Ewakuować - Usprawniać - Przywracać
29.11.2018
Od wtorku do czwartku 27-29 listopada, „remontowcy” z blog 17WBZ realizowali na obiektach OSPWL Wędrzyn ćwiczenie taktyczno-specjalne.

Mroźna końcówka listopada nie przeszkodziła kompanii remontowej blog 17WBZ w realizacji zajęć taktyczno-logistycznych. Głównym celem ćwiczenia było sprawdzenie kompanii remontowej w realizacji zadań zgodnych z wojennym przeznaczeniem.
 
  

Pododdział został sprawdzony w zakresie bezkolizyjnego i płynnego przemieszczenia się w składzie pododdziału, umiejętności sprawnego zajęcia rejonu rozmieszczenia oraz praktycznego rozwinięcia Punktu Zbiórki Uszkodzonego Sprzętu (PZUS-B) i organizowania elementów logistycznych m.in. Grupy Ewakuacyjno-Ratunkowej.
 
  

„Dużą uwagę skupiliśmy na realizację elementów zabezpieczenia bojowego działań. Ćwiczenie musi oddawać realizm pola walki, tylko wtedy możemy optymalnie przygotować się do przyszłych zadań” - komentuje ćwiczenie dowódca blog im. Karola 2 Króla Rumunii (K2KR) ppłk Mariusz Fil.
 

Ćwiczenie zakończyła część ogniowa w ramach, której sprawdzono kondycję strzelecką międzyrzeckich „remontowców” blog K2KR/17WBZ.
  
***
System logistyczny w Wojsku Polskim został powołany celem zaopatrywania wojska we wszystkich sferach usługowych oraz produktowych. Zadania jakie stoją przed logistyką wojskową to dokładne rozpoznanie potrzeb, tworzenie oraz utrzymywanie zapasów zaopatrzenia i dysponowanie nimi zgodnie z zapotrzebowaniem konkretnych jednostek i instytucji. Drugim celem prawidłowego działania logistyki jest utrzymywanie wojska w pełnej gotowości do działania na wypadek rozpoczęcia jakichkolwiek działań bojowych.
 
 
 
Tekst: kpt. Tomasz Kwiatkowski
Zdjęcia: st. szer. Łukasz Kermel