BIP
 
Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Garnizonie Krosno Odrzańskie
13.11.2018
W tym roku świętowaliśmy 100-lecie odzyskania wolności przez Rzeczpospolitą.

Narodowe Święto Niepodległości to święto stałe, obchodzone co roku 11 listopada. Okazja ta ma wymiar narodowy i państwowy, dlatego 11 listopada jest dniem wolnym od pracy. Święto Niepodległości celebruje się tego dnia jedynie w Polsce ze względu na historyczne wydarzenie, które ono upamiętnia. Chodzi mianowicie o przypomnienie daty odzyskania niepodległości po 123 latach zaborów 11 listopada 1918 roku.
5 Kresowy batalion saperów zainaugurował  uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości w dniu 08.11.2018 r.  W kościele garnizonowym pw. św. Marcina z Tours odbył się zorganizowany przez klub 5bsap, koncert Chóru Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego „OKTOICH” z Wrocławia w repertuarze Patriotyczno- Wojskowym. W Koncercie uczestniczyli: kadra, pracownicy Resortu Obrony Narodowej Garnizonu Krosno Odrzańskie oraz zaproszeni goście. Na niejednej twarzy można było dostrzec zaszklone oczy po wysłuchaniu przepięknych patriotycznych pieśni. Repertuar Chóru, który wystąpił w mundurach Rodzajów Sił Zbrojnych wywołał w uczestnikach koncertu chwile zadumy, refleksji  a u niektórych niezapomnianych  wspomnień. Występ wywarł duże wrażenie na słuchaczach, czego odzwierciedleniem były gromkie owacje, którymi publiczność nagrodziła występujących.
Następnego dnia, tj. w piątek, 09.11.2018r. na palcu apelowym 5bsap, odbyła się uroczysta zbiórka pododdziałów 5bsap, a także 44 WOG. Po złożeniu meldunku dowódcy, ppłk Sławomirowi Osmelakowi, przez dowódcę uroczystości mjr Krzysztofa Wojtasa, przywitano sztandar jednostki. Następnie odegrano Mazurek Dąbrowskiego. Podczas zbiórki żołnierze mianowani zostali na wyższe stopnie wojskowe, a także otrzymali wyróżnienia. Kolejnym punktem uroczystości był Apel Pamięci, który odczytała por. Elżbieta Sarnecka. Zwieńczeniem ceremonii była salwa honorowa, wykonana przez kompanię honorową krośnieńskich saperów.
Obchody odzyskania przez Polskę niepodległości 11.11.1918r. na placu krośnieńskich saperów nie były ostatnią częścią celebrowania tej ważnej dla Polaków daty.
W niedzielę żołnierze 5bsap, stawili się pod Pomnikiem Walk o Wolność i Niepodległość Polski w Parku imienia 5Dywizji w Gubinie, której to tradycje dziedziczy i  kultywuje  krośnieński batalion. Uroczystość miała niezwykły wymiar patriotyczny i  sentymentalny, gdyż wojsko wróciło po latach do jednego z większych garnizonów w Polsce, po którym zostały już tylko wspomnienia mieszkańców.
W trakcie święta Dowódca 5 Kresowego batalionu saperów ppłk Sławomir Osmelak wraz z Burmistrzem Gubina Panem Bartłomiejem Bartczakiem, przywitali obecne na uroczystości sztandary: 5 Kresowego batalionu saperów oraz gubińskich szkół i instytucji. Została także wciągnięta na maszt flaga państwowa. Kulminacyjną chwilą był Niepodległościowy Apel Pamięci zakończony salwą honorową, kompanii honorowej 5 Kresowego batalionu saperów. Następnie pod Pomnikiem Wolności złożone zostały przez delegacje wiązanki okolicznościowe i odegrana została pieśń – „Śpij Kolego”. Moment ten wywarł ogromne wrażenie na zgromadzonych kombatantach, byłych żołnierzach zawodowych i  mieszkańcach Gubina. Uroczystość zakończyła Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego.
Tego samego dnia również w Krośnie Odrzańskim odbyły się uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości, w których uczestniczyli – Radna Województwa Lubuskiego Pani Anna Chinalska, Starosta Krośnieński Pan Mirosław Glaz, Burmistrz Krosna Odrzańskiego Pan Marek Cebula, Dowódca 5 Kresowego batalionu saperów ppłk Sławomir Osmelak, przedstawiciele instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych oraz krośnieńskich szkół. Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, którą odprawiono w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej. Dalsza część uroczystości odbyła się na placu św. Jadwigi Śląskiej, pod pomnikiem Powrotu Środkowego Nadodrza do Macierzy. Gości powitał Burmistrz Krosna Odrzańskiego Pan Marek Cebula. Ponadto swój program artystyczny przygotowali nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Zatańczyli oni bowiem Poloneza, później do wspólnego tańca poproszono uczestników obchodów Święta Niepodległości. Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie Niepodległościowego Apelu Pamięci, który uczczono salwą honorową przez kompanię honorową z 5 Kresowego batalionu saperów. Obchody uroczystości zakończyły się złożeniem wiązanek okolicznościowych przez delegacje, pod pomnikiem Powrotu Środkowego Nadodrza do Macierzy. Podziękowania należą się także nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim za wykonanie kotylionów narodowych oraz poprowadzenie śpiewania piosenek, a także nauczycielom i uczniom Ochotniczego Hufca Pracy za przygotowanie oprawy w postaci akcji „100 balonów na 100 – lecie niepodległości”.
 

tekst i zdjęcia: szer. Igor Cybail, p. Violetta Szlezynger