BIP
 
Szlakiem generała broni Władysława Alberta Andersa
19.11.2018
W roku stulecia odzyskania Niepodległości 17WBZ zorganizowała wyjazd do Włoch szlakiem bojowym, który w 1944r. przebył 15. Pułk Ułanów Poznańskich, pododdział którego tradycję dziedziczy 15 batalion Ułanów Poznańskich.

Podróż przebiegała trasą, którą w 1944 r. przebył 2 Korpus Polski, złożony z żołnierzy uratowanych przez gen. Andersa z obozów radzieckich. Stoczyli oni na terenie Włoch wiele bitew, w tym jedną z najbardziej znanych pod Monte Cassino. Uczestnicy odwiedzili polskie cmentarze i złożyli symboliczne wiązanki kwiatów na grobach polskich żołnierzy, którzy walczyli daleko, ale z myślą o Ojczyźnie. Wydarzenia te uświadomiły, że także dzięki nim możemy dziś pracować i uczyć się w wolnym kraju. Jednym z punktów podróży była miejscowość Reggio Emilia – tu powstał jeden z naszych najważniejszych symboli narodowych – nasz hymn.
Józef Piłsudski powiedział: „Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”. Myśląc o tych ważnych słowach żołnierze batalionu udali się „z ziemi polskiej do włoskiej”, by lepiej poznawać historię i by pokazać, że pamiętamy...

05.11.2018r. Drezno - Zwiedzanie Muzeum Bundeswery, w którym prezentowane są unikatowe zabytki techniki wojskowej, również zawiązane z historią Polski.
  

06.11.2018r. Reggio Emilia - w 1797 w tym mieście kwaterował Jan Henryk Dąbrowski, a w lipcu 1797 Józef Wybicki napisał tutaj słowa do Mazurka Dąbrowskiego, który z czasem stał się hymnem Polski. Również w Reggio pieśń ta została pierwszy raz wykonana publicznie.
Złożenie wiązanek pod tablicą upamiętniającą powstanie hymnu polskiego.
  

07.11.2018r. Bolonia - miejsce jednej z ostatnich bitew 2. Korpusu Polskiego, główny cel wyjazdu to Polski Cmentarz Wojenny, który powstał z inicjatywy ówczesnego dowódcy 2 Korpusu Polskiego gen. dyw. Władysława Andersa. Wybudowany został w okresie od 1 lipca do 15 grudnia 1946 roku. Cmentarz poświęcono 12 października 1946 roku. Na cmentarzu spoczywa 1432 żołnierzy 2 Korpusu Polskiego poległych w walkach na Linii Gotów, w Apeninie Emiliańskim i  w bitwie o Bolonię. Wśród pochowanych znajdują się groby licznych żołnierzy 15. Pułku Ułanów pierwotnie pochowanych na różnych cmentarzach w grobach tymczasowych, a następnie przeniesionych do Bolonii. Wśród nich spoczywa dowódca pułku - ppłk. Zbigniew Kiedacz poległy 23 października 1944 roku.
Złożenie wiązanek na grobach 15 PU na cmentarzu w Bolonii.
  
  

08.11.2018r. Loreto - miejsce walk 2. Korpusu Polskiego z przełomu czerwca i  lipca 1944 roku, w którym znajduje polski cmentarz wojenny, wznoszący się trzema tarasami w górę ku bazylice loretańskiej. Na cmentarzu tym, w 1080 grobach spoczywają polscy żołnierze z 2. Korpusu Polskiego, w tym Ułani Poznańscy.
Złożenie wiązanek na cmentarzu wojennym w Loreto.
  

Capracotta - miejsce walk pułku w kwietniu 1944 roku. Pułk znalazł się w tym rejonie 6 kwietnia, zajmując częścią sił pozycję na pierwszej linii. Miasteczko Capracotta było w znacznej części zniszczone. Liczyło około 370 mieszkańców. Około 70% budynków leżało w gruzach. Ogromnym niebezpieczeństwem dla żołnierzy i ludności cywilnej były liczne miny pozostawione przez Niemców. Położenie miasteczka umożliwiało dobrą obserwację przedpola, które było patrolowane przez obie strony.  Główny cel tej akcji to rozpoznanie sił przeciwnika i jego środków ogniowych. Starano się też pochwycić jeńców, co nie było to łatwe, ponieważ przeciwnik dysponował większym doświadczeniem bojowym, a warunki pogodowe (zaspy i topniejący śnieg zamieniający drogi w błotne rzeczki) oraz trudny teren powodowały szybkie przemęczenie żołnierzy. W relacjach często przewijają się informacje o współpracy z włoskim ruchem oporu, który dostarczał Polakom przewodników i pomagał organizować transport. W tym rejonie, w  trudnych warunkach terenowych i pogodowych, Pułk zdobył pierwsze doświadczenia bojowe. Tu też gen.  Anders wręczył 17 kwietnia pierwsze odznaczenia za działania na froncie włoskim.
Odwiedzenie przez żołnierzy 15 bUP miejsca stacjonowania 15 PUP w Capracotta.

09.11.2018r. Cassino - miasteczko włoskie u podnóża Monte Cassino, miejsca bitwy 2. Korpusu Polskiego stoczonej w dniach 12 do 24 maja 1944 roku, w której pułk uczestniczył działając 540 osobowym oddziałem wydzielonym w rejonie Monte Castellone. Zadanie wyznaczone pułkowi na 12 maja to pozorowanie natarcia na Pizzo Corno. Pomiędzy 14 i 16 maja trwała ciągle aktywność patroli pułku. W nocy z 16 na 17 maja szwadron zbiorczy pułku wzmocnił samodzielną kompanię komandosów w raz z którą wziął udział w krwawych walkach następnego dnia.  19 maja pułk uderzył jednym szwadronem na wzgórze 852 i  dalej 893. Kolejne dni minęły na patrolowaniu i przygotowaniach do natarcia na Monte Cairo, które zostało zajęte ostatecznie 24 maja.
Złożenie wiązanek na grobach żołnierzy 15 PUP i generała Władysława Andersa.
Zwiedzanie klasztoru Monte Casino oraz zwiedzanie pola bitwy – miejsca walk 15 PUP.

  
10.11.2018r. Rzym - 28 lipca pułk wystawił szwadron zbiorczy, który wziął udział w uroczystości odznaczenia gen. Andersa amerykańskim orderem Legion of Merit.
Zwiedzanie przez żołnierzy 15 bUP stolicy Włoch.

11.11.2018r. Asyż - posiada status Miasta Pokoju, położone na południowy wschód od Perugii, w regionie Umbria, w prowincji Perugia. Miasto znajduje się na trasie powrotnej do Polski. Asyż jest najbardziej znany jako miejsce narodzin św. Franciszka i św. Klary oraz z pojednania międzynarodowego, religijnego i pokoju na świecie.
Zwiedzanie przez żołnierzy 15 bUP bazyliki Św. Franciszka z Asyżu
tekst: st. kpr. Marta Musin
zdjęcia: archiwum 15bUP