BIP
 
Paczki dla żołnierzy w Polskich Kontyngentach Wojskowych
15.11.2018
Informujemy, że można przesyłać paczki żołnierzom służącym w Polskich Kontyngentach Wojskowych.

Każdy żołnierz i pracownik RON posiada możliwość wysłania do kraju tylko jednej paczki oraz otrzymania tylko jednej paczki od rodziny z kraju. W przypadku wysłania do odbiorcy więcej niż jednej paczki z kraju, do PKW zostanie wysłana tylko ta, która została dostarczona jako pierwsza do punktu zbiórki. Pozostałe paczki zostaną zwrócone nadawcom.

Paczki dla żołnierzy 17WBZ będą przyjmowane do 20.11.2018 r. w Klubach Wojskowych w garnizonach: Międzyrzecz, Wędrzyn, Krosno Odrzańskie. Osoby do kontaktów w przedmiotowej sprawie to: w Wędrzynie i Międzyrzeczu kierownicy klubów, w Krośnie Odrzańskim oficer wychowawczy 5Ksap.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami nadawania paczek!

Gabaryty paczki:
- waga do 3kg;
- kartony pocztowe o wymiarach 340 mm x 245 mm x 115 mm lub 300 mm x 250 mm x 200 mm, dostępne są w placówkach Poczty Polskiej S.A.

Adresy:

PKW Afganistan RSM:
Imię i Nazwisko
PKW Afganistan RSM
00-909 FUP Warszawa 119
ul. Żwirki i Wigury 9/13
Jednostka Wojskowa 5008 „wpisać oznaczenie literowe bazy”
gdzie:
litera „B” – oznacza bazę BAGRAM;
litera „G” – oznacza bazę GAMBERI;
litera „F” – oznacza bazę FENTY;
litera „K” – oznacza bazę KABUL;
litera „S” – oznacza bazę KANDAHAR;

PKW EUFOR ALTHEA:
Imię i Nazwisko
PKW EUFOR ALTHEA
00-909 FUP Warszawa 119
ul. Żwirki i Wigury 9/13

PKW RUMUNIA:
Imię i Nazwisko
PKW RUMUNIA
00-909 FUP Warszawa 119
ul. Żwirki i Wigury 9/13

Zawartość
Paczki mogą zawierać środki higieny osobistej, rzeczy osobistego użytku, zdjęcia, książki itp.
Zgodnie z obowiązującym prawem istnieje zakaz, pod groźbą odpowiedzialności karno-administracyjnej, przesyłania przedmiotów, które są niebezpieczne ze względu na swoje właściwości fizyczne lub chemiczne, m.in.:
alkoholu,
wszelkiego rodzaju broni palnej,
materiałów wybuchowych,
amunicji,
narkotyków,
materiałów łatwopalnych,
substancji żrących,
leków,
produktów i materiałów szybko psujących się,
artykułów spożywczych z określonymi warunkami przechowywania w warunkach chłodniczych,
artykułów spożywczych bez opakowania producenta,
organizmów żywych,
produktów w opakowaniach szklanych i łatwo tłukących się,
waluty i kosztowności,
dokumentów i materiałów niejawnych;
dóbr kultury prawnie chronionych.

Wszystkie paczki przed wysłaniem zostaną poddane kontroli. Paczki niespełniające ww. warunków będą zwracane nadawcom.

Paczki muszą zawierać adres i numer telefonu nadawcy. Przyjmowane będą wyłącznie paczki nadane jako zwykłe (paczki wartościowe będą zwracane nadawcom).

Paczki do rodzin w kraju adresować na ogólnych zasadach obowiązujących
w Polsce.