BIP
 
Współdziałanie służb
14.11.2018
7 listopada w 5 Kresowym batalionie saperów odbyły się zajęcia pokazowe z działania straży pożarnej w razie zagrożenia.

Żołnierze mogli zobaczyć działanie służb podczas pożaru jednego z budynków.
W budynku zakwaterowania kompanii, w wyniku usterki technicznej urządzenia, dochodzi do zwarcia instalacji elektrycznej i zapłonu podłoża, na którym stało to urządzenie. Pożar rozprzestrzenia się na sąsiednie pomieszczenia budynku. Oficer dyżurny widząc dym wydostający się z okna, natychmiast nakazuje pomocnikowi wezwać straż pożarną. W jednym z pomieszczeń wciąż przebywa żołnierz, któremu płomienie uniemożliwiają wydostanie się z budynku. Strażakom udaje się dotrzeć do uwięzionego i przeprowadzić jego natychmiastową ewakuację, jednocześnie rozpoczynając gaszenie pożaru.
Celem ćwiczeń było sprawdzenie umiejętności postępowania osób, odpowiedzialnych za organizację akcji gaśniczo - ewakuacyjnej. Z kolei dla pozostałych żołnierzy zajęcia stanowiły instruktaż jak postępować w przypadku zaistniałych sytuacji.
 
tekst i zdjęcia: szer. Igor Cybail