BIP
 
Wizyta w rumuńskiej brygadzie
31.10.2018
W dniach 24-26 października br. na zaproszenie strony Rumuńskiej delegacja 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej uczestniczyła w wizycie w 15 Brygadzie Zmechanizowanej w miejscowości Jassy znajdującej się 14 kilometrów od granicy z Mołdawią.

Celem wizyty poza udziałem w apelu z okazji Święta Rumuńskich Sił Zbrojnych było określenie kierunków dalszej współpracy partnerskich brygad. W czasie rozmowy z Dowódcą 15BZ, obie strony przekazały informacje na temat swoich jednostek. Dowódca 17WBZ Pan Pułkownik doktor Robert KOSOWSKI zaprosił Dowódcę 15BZ do złożenia rewizyty w czasie Święta 17WBZ w 2019 r. Wysunięto także propozycje wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych zaczynając od obserwatorów w czasie ćwiczeń organizowanych przez brygady, realizację wspólnego seminarium dla starszych podoficerów szczebla brygady i batalionu oraz ewentualnej wymiany pododdziałów do szczebla plutonu podczas ćwiczeń planowanych w kolejnych latach.
 

Podczas uroczystej zbiórki z okazji Święta Sił Zbrojnych Rumunii, Dowódca 17WBZ wygłosił przemówienie oraz dokonał wpisu w Księdze Pamiątkowej rumuńskiej brygady, w dalszej części polska delegacja złożyła wieniec pod pomnikiem upamiętniającym poległych żołnierzy rumuńskich.
 
  

W trakcie wizyty w Prefekturze, Prefekt przedstawił i omówił zasady współpracy pomiędzy jego instytucją, a 15BZ oraz innymi instytucjami mundurowymi w ramach reagowania kryzysowego na terenie Prefektury. 
 

Ostatniego dnia pobytu w Rumunii złożono wizytę w 151 batalionie zmechanizowanym (151bz) oraz w Urzędzie Miasta Iasi. Dowódca rumuńskiego batalionu przedstawił historię swojego pododdziału, oprowadził międzyrzecką delegację po kompleksie koszarowym oraz zaprezentował elementy szkolenia bojowego swoich żołnierzy. Dowódca 17WBZ dokonał  wpisu w Księdze Pamiątkowej wizytowanego batalionu. W Urzędzie Miasta Jassy, delegacja 17WBZ przyjęta została przez Burmistrza, który udzielił informacji o mieście oraz funkcjonowaniu swojej instytucji oraz zakresem współpracy z dowódcą garnizonu (15BZ).
 
  
 

Wizyta w zaprzyjaźnionej brygadzie z Jassy była bardzo intensywna ale pozwoliła na bliższe poznanie partnera wojsk sojuszniczych i określenie planów dalszej współpracy.
 

tekst: por. Tomasz Kwiatkowski
zdjęcia: Lt. Andrei Vicol