BIP
 
Srebrni filmowcy - Military Art 2018
20.10.2018
W bydgoskim klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w dniach 15-19 października, odbyła się kolejna edycja Konkursu Filmów, Fotografii i Plastyki Wojska Polskiego - Military Art 2018.

"Sztuka jest obecnie dla nas pewnego rodzaju orężem w ręku; oddzielać sztuki od miłości ojczyzny nie wolno (…)” - słowa naszego wybitnego malarza Jana Matejki, były mottem tegorocznej edycji konkursu. 
 
 
Konkurs zorganizowany był przez Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa #MON, przy wsparciu Inspektoratu Wsparcia SZ oraz Klubu IWspSZ, Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej i Muzeum Wojsk Lądowych. Patronem medialnym wydarzenia piastował miesięcznik wydawany przez Wojskowy Instytut Wydawniczy - „Polska Zbrojna”.
 
     
 
Konkurs przeznaczony jest dla żołnierzy, pracowników resortu obrony narodowej, byłych żołnierzy zawodowych, kombatantów i weteranów oraz członków kół i sekcji zainteresowań działających przy klubach wojskowych.
W trakcie trwania plebiscytu, prace autorów z całej Polski, oceniały wyspecjalizowane Rady Artystyczne. Ostatniego dnia „prasowego święta”, jury wybierając spośród 45 prac, nadesłanych przez 32 autorów, wyłoniło tegorocznych zwycięzców.
W kategorii „Film”. nagroda II stopnia Ministra Obrony Narodowej przypadła żołnierzom 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej:
st. szer. Łukasz Kermel uhonorowany został za film „QRF” oraz współrealizację filmu „Szkolenie górskie 2018”, natomiast st. szer. Patryk Szymaniec za realizację filmu „Szkolenie górskie 2018”.
 
 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych edycjach konkursu Military Art,  ale przede wszystkim sumiennego, rzetelnego i obrazowego przekazywania codziennego żołnierskiego trudu naszemu społeczeństwu.
 
 
 
tekst: por. Tomasz Kwiatkowski
zdjęcia: Klub Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych