BIP
 
Zmagania z Borsukiem
23.10.2018
Ćwiczenie taktyczne z wojskami pod kryptonimem Borsuk-18, w którym pierwszoplanowym ćwiczącym jest 10 Brygada Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa jest w fazie kulminacyjnej.

Pododdziałom Wielkopolskiej Brygady w trakcie ćwiczenia przypadła rola wymagajacego i nieustępliwego przeciwnika. W toku stawianych przez kierownictwo ćwiczenia zadań pododdział jest zmuszony do nieustannych zmian swojego położenia. Jest to doskonały trening zarówno dla dowódców pododdziałów bojowych, jak również samego stanowiska dowodzenia wraz z wszystkimi jego elementami. Zróżnicowane warunki pogodowe, nieustanne działanie w dzień i w nocy są prawdziwym sprawdzianem żołnierskiego rzemiosła. W trakcie dynamicznie zmieniającej się sytuacji taktycznej nieustannie trwa proces planowania kolejnych działań i sposobów realizacji zadań stawianych przez Dowódcę 11LDKPanc.


"Podczas ćwiczenia 2173bpzmot/7bSKW, ma doskonałą możliwość praktycznej realizacji zadań takich jak postępowanie z jeńcami wojennymi, gdzie najbardziej istotnym faktorem  jest postępowanie zgodnie z procedurami, odpieranie napadu na stanowisko dowodzenia, odzyskiwanie personelu przejętego przez przeciwnika czy też ochrona mostów i innych miejsc, które są kluczowe ze względu taktycznego." - relacjonuje ppłk Paweł Krzyżaniak, dowódca 7 batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich.
Kolejne dni to kolejne zmagania potęgujące wysiłek i zmęczenie na każdym szczeblu. Przed żołnierzami Wielkopolskiej Brygady jeszcze takie elementy jak kierowanie ogniem w nocy, batalion w natarciu i w obronie.

Tekst: st. szer. Łukasz Kermel
Zdjęcia: st. szer. Patryk Szymaniec