BIP
 
Podchorążowie z wizytą w brygadzie
14.09.2018
W czwartek, 13 września, mury 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej odwiedzili podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych.

We wrześniu, podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych odbyli podróż historyczno-geograficznej, poznając bohaterskie walki żołnierzy Wojska Polskiego w województwie lubuskim.
  
Jednym z punktów podróży była wizyta w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej. Zastępca dowódcy pułkownik Wojciech Ziółkowski powitał w jednostce młodych adeptów sztuki wojennej oraz przedstawił zadania jakie realizuje brygada. Podchorążowie zapoznani zostali również z wyzwaniami stawianymi przed dowódcami plutonów – stanowiskami jakie będą piastować po mianowaniu na pierwszy stopień oficerski.
 
Kolejnym elementem wizyty było zapoznanie z tradycjami dziedziczonymi przez jeden z pododdziałów Wielkopolskiej Brygady. W tym celu podchorążowie zwiedzili salę tradycji 7 batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich, w której kustosz przeniósł gości w czasy chwalebnych walk 7 pułku.
 
  
Na koniec spotkania zaprezentowany został sprzęt i wyposażenie, na jakim zadani realizują żołnierze Cyfrowej Brygady.
 
Tekst: por. Weronika Milczarczyk
Zdjęcia: st. szer. Patryk Szymaniec