BIP
 
Szarża pod Krojantami
05.09.2018
W niedzielę, 2 września, w tumanach kurzu przedstawiano tegoroczną inscenizację bitwy pod Krojantami, bitwy przywołującej tragiczne wrześniowe wydarzenia przed 79 lat.

Szarża pod Krojantami to coroczne wydarzenie, które w jednym miejscu łączy historię i współczesność. Jak wskazuje jeden z organizatorów, członek Polskiego Klubu Kawaleryjskiego pułkownik Marek Dragan celem przedsięwzięcia jest zaprezentowanie szarży kawalerii dawnej – konnicy, jak i współczesnej – zmotoryzowanej, zmechanizowanej oraz powietrznej poprzez przestawienie inscenizacji – pokazu w wykonaniu współczesnych jeźdźców w mundurach historycznych oraz współczesnych kawalerzystów z jednostek Sił Zbrojnych dziedziczących tradycje kawalerii polskiej. Inscenizacja to główny punkt programu. Poprzedza go prezentacja klubów jeździeckich, wozów i bryczek. Przygotowane jest również obozowisko kawalerzystów, pokazujące jak w XX wieku podczas wojen i bitew żyli żołnierze. W zamyśle organizatorów jest pokazanie nie tylko kawałka historii, ale również wprowadzenie uczestników w atmosferę przyszłej inscenizacji przywołującej bohaterskie czyny naszych przodków.
 
Scenariusz do inscenizacji napisała historia. To właśnie 1 września 1939 roku o godzinie 19.00, oddziały polskiej kawalerii natknęły się na niemieckie pododdziały II batalionu zmotoryzowanego 76 pułku zmotoryzowanego z 20 Dywizji Zmotoryzowanej. Padł rozkaz o natychmiastowej szarży. Ułani z 18 Pułku Ułanów Pomorskich w pełnym biegu dopadli uciekającego nieprzyjaciela, siekąc szablami. Była to pierwsza polska szarża kawaleryjska podczas II Wojny Światowej. Niestety polscy kawalerzyści wypadli na otwartą polanę prosto pod celny ogień niemieckich oddziałów pancernych. Mimo sporych strat ułani wykonali swoje zadanie czyli rozpoznali ugrupowanie przeciwnika, zdezorganizowali i zatrzymali jego oddziały.
 
Zakończenie historycznych wydarzeń jest płynnym wkroczeniem współczesnej kawalerii, gdzie żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, 25 Brygady Kawalerii Powietrznej oraz 9 Brygady Kawalerii Pancernej czyli jednostek  dziedziczących chlubne kawaleryjskie tradycje, zamiast konno przemieszczają się na nowoczesnych pojazdach, a szable zastępują im karabiny. Jednak to co nierozerwalne łączy ich z bohaterami 1939 roku to miłość do Ojczyzny, doskonałe wyszkolenie i wola walki. Pododdziały określane mianem współczesnej kawalerii zaprezentowały swoje możliwości bojowe wykonując natarcie na obiekt przeciwnika i wymuszając jego wycofanie.
 
Całość zakończyło działanie na połączenie jakim była wspólna defilada kawalerii konnej oraz współczesnej zmotoryzowanej i pancernej.
 
Tegoroczna inscenizacja była dedykowana wyjątkowemu jubileuszowi jaki w tym roku świętują wszyscy Polacy, 100-leciu odzyskania niepodległości.
 
 
Tekst: por. Weronika Milczarczyk
Zdjęcia: Maja Kis, Artur Poznański