BIP
 
Święto Strzelców Konnych Wielkopolskich
02.09.2018
W piątek, 31 sierpnia, w dniu swojego święta, na placu apelowym w Wędrzynie na uroczystej zbiórce stanęli żołnierze 7 batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich oraz licznie przybyli goście.

Wierni przysiędze – wierni tradycji. To hasło przyświeca codzienną służbę żołnierzom 7 batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskiej, nie mniej jednak w dniu ich święta słowa te nabierają jeszcze większego znaczenia.

Piątkowe uroczystości zainaugurowała masz święta w Parafii pw. św. Sebastiana Męczennika w intencji poległych żołnierzy walczących za wolną ojczyznę w szeregach 7 pułku strzelców konnych oraz Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, jak również żołnierzy, którzy kultywują bohaterskie tradycje. Po zakończeniu mszy, delegacje Strzelców Konnych oraz przybyłych gości i rodzin złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą 4 żołnierzy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej: młodszego chorążego Jarosława Maćkowiaka, sierżanta Pawła Poświata, sierżanta Szymona Sitarczuka oraz sierżanta Rafała Nowakowskiego, poległych podczas realizacji zadań poza granicami kraju.Główna część święta, czyli uroczysty apel miał miejsce na wędrzyńskim placu, na który przybyło wielu zaproszonych gości, dowódcy pododdziałów 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, przedstawiciele Samorządu, Służb Mundurowych, Stowarzyszeń Historycznych oraz przedstawiciele  przedszkoli, szkół podstawowych i licealnych z powiatu sulęcińskiego. Ku radości świętujących najliczniejszą grupę stanowiły rodziny i najbliżsi żołnierzy.


Po odegraniu hymnu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Marszu 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich (7PSK) nastąpiło przekazanie sztandaru II zmiany PKW Rumunia, przez kapitana Piotra Sromalę, dowódcę kompanii zmotoryzowanej tworzącej trzon kontyngentu, na ręce dowódcy 7bSKW podpułkownika Pawła Krzyżaniaka. Kapitan Sromala wraz z przekazaniem sztandaru zameldowała przełożonemu o zrealizowaniu powierzonego mu, jak i jego żołnierzom zadania.

W czasie apelu miało miejsce odczytanie rozkazów dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej oraz dowódcy 7 batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich dotyczących wyróżnień z okazji święta pododdziału. Zasłużeni żołnierze oraz osoby, które swoim działaniem wspierają batalion Strzelców Konnych oraz pielęgnują jego tradycje zostali wyróżnieni odznaką pamiątkową 7bSKW.


Kolejnym punktem uroczystości było pożegnanie oficera odchodzącego z szeregów 7 batalionu. Dowódca batalionu, podpułkownik Paweł Krzyżaniak wraz ze stanem osobowym pododdziału podziękował za wspólną służbę kapitanowi Miłoszowi Prawdzinowi oraz życzył mu sukcesów na kolejnych stanowiskach służbowych.


Na zakończenie święta, przyszedł czas refleksji, kiedy to odczytano apel poległych, po którym oddana została salwa honorowa. Zwieńczeniem uroczystego apelu było odśpiewanie pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defilada zgromadzonych poddziałów.

W podziękowaniu za liczne przybycie zaproszonych gości, rodzin i przyjaciół batalionu, Strzelcy Konni Wielkopolscy przygotowali poczęstunek połączony z piknikiem rodzinnym.Tekst: por. Weronika Milczarczyk
Zdjęcia: st. szer. Łukasz Kermel