BIP
 
W hołdzie ofiarom zbrodni wołyńskiej
11.07.2018
W środę, 11 lipca, pod tablicą upamiętniającą ofiary Rzezi Wołyńskiej w Gorzowie Wielkopolskim żołnierze 17 Brygady Zmechanizowanej oddali hołd zabitym Polakom.

„Spotykamy się dziś, aby uczcić 75 rocznicę ludobójstwa Polaków na Wołyniu. Ataki dokonane 11 lipca 1943 roku były jednymi z najbardziej okrutnych i krwawych mordów, jakich dopuścili się nacjonaliści ukraińscy w latach 1942-1944” – tymi słowami rozpoczęto uroczystości w Gorzowie Wielkopolskim upamiętniające wydarzenia minionego wieku.

W tym ważnym dniu głos zabrał Wojewoda Lubuski Pan Władysław Dajczak - „To już 75 lat od tamtych strasznych wydarzeń. Apogeum zbrodni określane mianem „krwawej niedzieli”, które dokonywane były przez ukraińską powstańczą armię na ludności polskiej, przypadło na 11 lipca 1943 r. Dzisiaj oddajemy hołd wszystkim rodakom, którzy zginęli straszną śmiercią. Chcemy pamiętać o tamtym czasie i nigdy nie możemy o nim zapomnieć. Brak pamięci byłby zakopywaniem prawdy w tych bezimiennych dołach śmierci, gdzie setki tysięcy naszych rodaków do dzisiaj leżą”.

Następnie pod tablicą upamiętniającą ofiary Rzezi Wołyńskiej, wszyscy zebrani oddali hołd umarłym, którego wyrazem były złożone kwiaty i wieńce.
 
Zbrodnia Wołyńska – antypolska czystka etniczna przeprowadzona przez nacjonalistów ukraińskich, mająca charakter ludobójstwa. Objęła nie tylko Wołyń, ale również województwa lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie – czyli Galicję Wschodnią, a nawet część województw graniczących z Wołyniem: Lubelszczyzny (od zachodu) i Polesia (od północy). Czas trwania Zbrodni Wołyńskiej to lata 1943–1945. Sprawcy Zbrodni Wołyńskiej – Organizacja Nacjonalistów Ukraińskich frakcja Stepana Bandery (OUN-B) oraz jej zbrojne ramię Ukraińska Armia Powstańcza (UPA) we własnych dokumentach planową eksterminację ludności polskiej określali mianem „akcji antypolskiej”.

22 lipca 2016 r. Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1943–1945. Sejm RP ustanowił dzień 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.