BIP
 
Szkolenie obserwatorów
28.06.2018
W czwartek, 21 czerwca, podczas treningu Powszechnej Obrony Przeciwlotniczej przeprowadzone zostały zajęcia zintegrowane dla obsad Posterunków Obserwacyjnych pododdziałów Wielkopolskiej Brygady.

W ramach comiesięcznego treningu POPL starszy chorąży Mariusz Cader przeprowadził szkolenie dla wszystkich żołnierzy 17 Brygady Zmechanizowanej wykonujących zadania bojowe na posterunkach obserwacyjnych. Podczas zajęć główny nacisk położono na znajomość zasad pracy na posterunku obserwacyjnym oraz sporządzaniu dokumentacji.
  

„Istotę organizacji posterunku obserwacyjnego wyjaśnia instrukcja, która określa posterunek obserwacyjny jako element ugrupowania bojowego niezbędny do zapewnienia podstawowej informacji o sytuacji w przestrzeni powietrznej oraz wykrywania i rozpoznawania uderzeń bronią masowego rażenia (BMR) w bezpośrednim otoczeniu pododdziału” – wyjaśnia dowódca 7 dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej podpułkownik Wojciech Szołtek.

Każdy z pododdziałów Wielkopolskiej Brygady w swojej strukturze posiada osoby funkcyjne odpowiedzialne za przygotowanie i działanie na posterunku bojowym podczas działań taktycznych, dlatego w brygadzie cyklicznie organizowane są zajęcia zintegrowane, których celem jest ujednolicenie procedur, wymiana doświadczeń oraz podniesienie poziomu wyszkolenia żołnierzy – obserwatorów.

Tekst i zdjęcia: archiwum 7dAPlot