BIP
 
Szlakiem bitewnych potyczek
08.06.2018
Począwszy od poniedziałku, 4 czerwca br. przez kolejnych kilka dni oficerowie Czarnej Dywizji przemierzali miejsca bitewnych potyczek polskich wojsk okresu II Wojny Światowej w ramach przeprowadzonej podróży historyczno – geograficznej.

Szkoleniowe przedsięwzięcie, w którym wzięli udział reprezentanci dowództwa 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, dowódcy i wyznaczeni oficerowie z jednostek podległych obejmowało wybrane miejsca województwa Mazowieckiego.
Zakładane do realizacji podczas tegorocznej podróży historyczno – geograficznej cele szkoleniowe stanowiły między innymi określenie możliwości prowadzenia wybranych działań taktycznych dywizji w obszarze analizy, czy poddanie ocenie bitew i walk II Wojny Światowej, prowadzonych na obszarze podróży w aspekcie wykorzystania sił i środków oraz skuteczności tych działań. 
Pierwszym elementem szkoleniowego przedsięwzięcia był panel przeprowadzony w Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwie Komponentu Powietrznego, gdzie jego uczestnicy zapoznani zostali ze strukturą i zadaniami, a także historią i współczesnymi wyzwaniami stojącymi przed siłami powietrznymi. Ciekawostką jest, iż w tym właśnie miejscu  od 1937 do 1939 roku mieściła się Placówka Biura Szyfrów „Wicher”, w której pracowali wybitni polscy matematycy. Dokonali oni złamania kodu niemieckiej maszyny szyfrującej „Enigma”. Podczas spotkania w Centrum, oficerowie Czarnej Dywizji zapoznani zostali także z funkcjonowaniem sali bojowej, miejscem gdzie prowadzona jest ciągła, utrzymywana przez 365 dni w roku kontrola przestrzeni powietrznej kraju. 
Kolejnym etapem podróży był Mińsk Mazowiecki, gdzie rozlokowana jest 23. Baza Lotnictwa Taktycznego. Oficerowie lubuskiej dywizji zapoznani zostali z zadaniami i przeznaczeniem wchodzącej w skład 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego jednostki. Zaprezentowano im także specjalistyczny sprzęt, wykorzystywany w codziennej działalności, w tym możliwości szkolenia pilotów na najnowszym symulatorze lotu Mig-29.
Pobyt w Mińsku Mazowieckim był również sposobnością zaznajomienia się ze strukturą, zadaniami oraz wyposażeniem oddziałów Straży Granicznej (SG), której reprezentant poruszył  między innymi obszar współdziałania SG z wojskami lądowymi w operacji obrony granic.
Kolejnego dnia szkolenia, po przemieszczeniu się do rejonu praktycznego działania, na wyznaczonych punktach rekonesansowych, przeprowadzone zostało ćwiczenie epizodyczne z dowódcami brygad i pułków. Po dokonaniu orientacji topograficznej i taktycznej, dowódcy jednostek wojskowych w oparciu o postawione zadania przedstawili swoje plany walki.
Zakończenie dnia szkolenia stanowił pobyt żołnierzy Czarnej Dywizji w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Przybyłym oficerom zaprezentowano strukturę, zadania oraz wyposażenie jednostki, zaś dynamiczny pokaz kompanii manewrowej przybliżył specyfikę przeznaczenia mińskiego oddziału specjalnego.
Czwartkowe zagadnienia szkoleniowe tegorocznej podróży historyczno – geograficznej przeprowadzono w rejonie miejscowości Góra Kalwaria, gdzie poruszano kwestie bitwy pod Ostrówkiem oraz przedstawiono możliwości pokonania rzeki Wisła w tym rejonie.
Ostatnim zadaniem postawionym przez dowódcę Czarnej Dywizji, stanowiło polecenie bezpiecznego i sprawnego przemieszczenia szkolonych do macierzystych garnizonów.
 
Tekst: por. Krzysztof Gonera
Zdjęcia: por. Krzysztof Gonera, st. chor. szt. Jacek Dziub