BIP
 
Szkolenie poligonowe klas mundurowych.
10.05.2018
Od 7 do 11 maja uczniowie klas mundurowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu biorą udział w dorocznym obozie przysposobienia wojskowego.

Tegoroczny obóz ma zwiększony godzinowo tok szkolenia i trwa pięć dni. Przedsięwzięcie realizowane jest jako szkolenie obowiązkowe dla klas biorących udział w programie pilotażowym Ministerstwa Obrony Narodowej.


Całość szkolenia, to przede wszystkim praktyka z takich zagadnień jak: szkolenie taktyczne, strzeleckie, inżynieryjno-saperskie, przeciwchemiczne oraz terenoznawstwo. Wsparcia merytorycznego w postaci instruktorów udziela 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana jako jednostka patronacka, oraz stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl jako partner wolontariacki. Logistycznie pobyt uczniów na poligonie zabezpiecza batalion logistyczny 17WBZ.


Bardzo ważnym elementem było strzelanie szkolne z kbs Beryl, które obyło się


9 maja. Uczniowie zaprezentowali wysoki poziom znajomości zasad strzelania, a samo zadanie wykonali ze średnią 4,70.

Tekst: mł. chor. rez. Jacek Klimanek
Zdjęcia: szer. Patryk Szymaniec