BIP
 
Wcielenie ochotników na żołnierzy
09.05.2018
W dniach 7-8 maja 2018 roku do 5 Kresowego batalionu saperów przyjęto 138 ochotników do odbycia służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych.

Od wczesnych godzin porannych krośnieńskie koszary były przygotowane na przyjęcie ochotników, którzy z różnych regionów Polski stawili się, aby rozpocząć, czteromiesięczne szkolenie przygotowawcze umożliwiające im zawarcie kontraktów do służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. Aby jednak dotrzeć do swojego pododdziału i nowego miejsca zakwaterowania, musieli przejść procedurę wcielenia. Po przekroczeniu biura przepustek i odnotowaniu obecności na punkcie ewidencji stawiennictwa, kandydaci w zorganizowanych grupach pod komendą osób funkcyjnych przeszli kolejne punkty przyjęcia do służby, między innymi stanowisko ewidencji personalnej, finansowe, psychoprofilaktyka. Po badaniach w punkcie medycznym i wizycie u fryzjera, kandydaci na żołnierzy zostali umundurowani i zakwaterowani w pododdziałach 5Kresowego batalionu saperów, a część z nich udała się do 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Jednostki te, przez najbliższe cztery miesiące będą ich nowym domem.

 

  

W pierwszych dniach służby elewi zapoznają się z bazą szkoleniową i obiektami w swoich jednostkach, regulaminami obowiązującymi w Siłach Zbrojnych RP, poznają prawa i obowiązki żołnierza, a także zostaną przeszkoleni w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej. Po tym okresie rozpocznie się intensywne szkolenie, przygotowujące kandydatów do służby w NSR.
Czas trwania szkolenia żołnierzy, które potrwa do 31 sierpnia br., podzielono na dwa etapy. Pierwszym jest okres szkolenia podstawowego trwający 3 miesiące. Po pozytywnym zweryfikowaniu, elewi przechodzą do kolejnego etapu - miesięcznego szkolenia specjalistycznego, podczas którego będą zdobywali wiedze niezbędną do realizacji zadań w swojej specjalności wojskowej. Zakończy się ono egzaminem. W tym czasie ochotnicy będą mogli składać wnioski do jednostek wojskowych o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.


tekst: sierż. Robert Jaworski
zdjęcia: szer. Igor Cybail