BIP
 
Majowe święto
04.05.2018
W centralnych punktach lubuskich miast uczczono dwieście dwudziestą siódmą rocznicę uchwalenia Konstytucji Rzeczpospolitej Obojga Narodów, pierwszej w Europie i drugiej na świecie nowoczesnej, spisanej konstytucji.

W majowy czwartek żołnierze Wielkopolskiej Brygady wzięli udział w wydarzeniach rocznicowych w Gorzowie Wielkopolskim, Międzyrzeczu, Świebodzinie, Słońsku, Sulęcinie oraz Lubniewicach. Uroczystości rozpoczęły się w Mszą Świętą w każdym z garnizonów. Następnie przedstawiciele władz, instytucji oraz stowarzyszeń złożyli kwiaty pod pomnikami. Dla podkreślenia szczególnej wagi dzisiejszego święta odczytany został apel poległych, po których asysta honorowa oddała salwę.

  

„…równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach…” [Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku].

 

W celu oddania szacunku dla barw narodowych oraz wyrażenia świadomości znaczenia Konstytucji 3 Maja dla polskiej suwerenności na gorzowskim Placu Grunwaldzkim zgromadzili się  duchowieństwo, władze wojewódzkie, reprezentanci służb mundurowych, harcerze, uczniowie gorzowskich szkół oraz mieszkańcy miasta. Żołnierzy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej reprezentował zastępca dowódcy, pułkownik Wojciech Ziółkowski.

  

Do wspólnego apelu stanęły kompanie honorowe, a także liczne poczty sztandarowe służb mundurowych, stowarzyszeń kombatanckich, instytucji i organizacji pozarządowych.
W tym symbolicznym wydarzeniu nie mogło zabraknąć wojskowej asysty honorowej, którą wystawił 7 batalion Strzelców Konnych Wielkopolskich.

  

Kolejnym akcentem rocznicowego spotkania na Placu Grunwaldzkim była salwa honorowa, po której odbyła się defilada pododdziałów.

  

Już dwa dni po uchwaleniu Konstytucji przez Sejm Wielki, dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone. Przywrócono je po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Po II wojnie światowej w roku 1946 władze zabroniły publicznego świętowania. W 1951 roku święto zostało oficjalnie zniesione. Od 1990 roku 3 maja znów jest oficjalnym świętem państwowym w Polsce.


tekst: kpt. Joanna Mazur, por. Weronika Milczarczyk
zdjęcia: Marek Wojdan, szer. Patryk Szymaniec