BIP
 
Obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych w Krośnie Odrzańskim
16.04.2018
W dniu 13 kwietnia 2018 roku 5 Kresowy batalion saperów zorganizował uroczystość z okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych w porcie rzecznym w Krośnie Odrzańskim.

Dowódcą uroczystości był mjr Krzysztof Wojtas, który złożył meldunek o gotowości, dowódcy 5 Kresowego batalionu ppłk Sławomirowi Osmelakowi. W obchodach święta wzięli udział przedstawiciele 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, służb mundurowych oraz byli żołnierze i pracownicy wojska. Nie zabrakło również władz samorządowych i administracyjnych powiatu krośnieńskiego.

  

Dowódca 5 Kresowego batalionu saperów ppłk Sławomir Osmelak przywitał wszystkich zgromadzonych gości oraz podziękował za wspólne uczestniczenie w obchodach, tak ważnego dla saperów święta.
W trakcie uroczystości wręczono żołnierzom wyróżnienia i odznaczenia. Dowódca 5Kbsap ppłk Sławomir Osmelak, nadał pięciu żołnierzom odznakę pamiątkową 5 Kresowego batalionu saperów. Następnie wręczył, wojskowe odznaki strzeleckie II i III stopnia, listy gratulacyjne oraz medale pamiątkowe.

  

W ramach przemówień, głos zabrali: Starosta Krośnieński wz. pan Tomasz Kaczmarek i zastępca Burmistrza Krosna Odrzańskiego pan Grzegorz Garczyński, który podkreślił ważną rolę saperów i wojska dla lokalnej społeczności. Podziękował Dowódcy 5 Kresowego batalionu saperów za współpracę i wielokrotną pomoc. Następnie w celu oddania czci saperom, którzy odeszli na wieczną wartę odczytany został apel pamięci, zakończony oddaniem saperskiej salwy honorowej w postaci wysadzenia ładunków wybuchowych. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów inżynieryjnych oraz kolumny klasy o profilu wojskowym z Zespołu Szkół Technicznych z Zielonej Góry. Ostatnim punktem obchodów święta – ,,Dnia Sapera’’ był koncert reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego, który odbył się na Sali rycerskiej Zamku Piastowskiego. Po występie artystycznym obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych zakończyła saperska biesiada.Tekst: sierż. Robert Jaworski
zdjęcia: szer. Igor Cybail / p. Violetta Szlezynger