BIP
 
Najlepsi kierowcy
12.04.2018
W Wędrzynie w czwartek, 12 kwietnia, odbył się kolejny etap konkursu „Wojskowy Kierowca Roku 2018”.

Głównym celem konkursu było wyłonienie najlepszego kierowcy Czarnej Dywizji. Ponadto zawody przyczyniają się do propagowania zasad bezpiecznej jazdy oraz kulturalnego zachowania w ruchu drogowym, podnoszenia    kultury technicznej oraz wyrabianie    prawidłowych nawyków u kierowców podczas użytkowania i obsługiwania sprzętu jak również propagowania wiedzy i doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku drogowego.
  

Walcząc o miano najlepszego kierowcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, żołnierze musieli zmierzyć się z 3 zadaniami. Testem z wiedzy teoretycznej obejmującego pytania z zakresu przepisów ruchu drogowego, budowy i eksploatacji pojazdów mechanicznych, zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku drogowego i wiedzy ogólnej w zakresie bezpieczeństwa. Osoby, które pozytywnie rozwiązały test, zostały dopuszczone do kolejnych konkurencji. Pierwszą z nich był slalom  polegający na pokonaniu trasy wyznaczonej pachołkami z ustalonym kierunkiem jazdy na czas. O ostatecznym wyniku decydował jednak nie tylko uzyskany czas przejazdu, ale również bezpieczeństwo podczas przejazdu i ilość pachołków, które zostały przewrócone. Ostatnim zadaniem z jakim zmierzyli się zawodnicy było „udzielenie pierwszej pomocy”, w tym przypadku sytuacja wymagała wykonania  resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z analizą komputerową.
 

Po rozegraniu wszystkich konkurencji wyłoniono zwycięzców w dwóch kategoriach. W kategorii kierowców pojazdu ciężarowo-terenowego czołowe miejsca zajęli:
1.    starszy szeregowy Mateusz Bancewicz z 17 WBZ
2.    sierżant Robert Haraszkiewicz z 10 BKPanc
3.    starszy kapral Piotr Tymiński z 34 BKPanc
Z kolei najlepszymi kierowcami samochodu osobowo-terenowego typu Honker zostali:
1.    starszy szeregowy Tomasz Gadek z 11bdow
2.    starszy szeregowy Jakub Jurczak z 17 WBZ
3.    starszy szeregowy Mariusz Dworzański z 17 WBZ
  

Następny etap rywalizacji o tytuł „Najlepszego Kierowcy Sił Zbrojnych” to eliminacje na szczeblu rodzaju sił zbrojnych, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowództwa Garnizonu Warszawa oraz Żandarmerii Wojskowej. Wieki finał odbędzie się w połowie czerwca.

Tekst: por. Weronika Milczarczyk
Zdjęcia: szer. Patryk Szymniec