BIP
 
Cyfrowe manewry
11.04.2018
Od niedzieli, 8 kwietnia br., w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, żołnierze Czarnej Dywizji prowadzą wirtualną walkę podczas ćwiczenia dowódczo sztabowego wspomaganego komputerowo pk. Bóbr-18

Bóbr to największy gryzoń Eurazu jak również rzeka płynąca przez Żagań i będąca największym lewobrzeżnym dopływem Odry. Jednak dla żołnierzy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11LDKPanc) bóbr to kryptonim ćwiczenia i kolejnego sprawdzianu zdolności prowadzenia walki.

Scenariusz ćwiczenia nie odnosi się do żadnego realnie istniejącego państwa sąsiedniego ani konfliktu. Podczas ćwiczenia w aplikacyjnym, nieistniejącym realnie środowisku geopolitycznym, następują zdarzenia wpływające na rozwój międzynarodowej sytuacji kryzysowej, w następstwie, którego w konsekwencji dochodzi do konieczności użycia sił zbrojnych.

Podczas uroczystego rozpoczęcia ćwiczenia BÓBR-18, gen. dyw. Stanisław Czosnek, dowódca Czarnej Dywizji mówił: „Generał Maczek przed walką motywował swych żołnierzy słowami: Bijcie się twardo ale po rycersku. Niech te słowa staną się dla was wszystkich mottem tego ćwiczenia”.
 

Głównym tematem ćwiczenia BÓBR-18 jest prowadzenie natarcia przez 10. Brygadę Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, jako pierwszoplanowego ćwiczącego, w pierwszym rzucie dywizji. Pozostałe jednostki Czarnej Dywizji podgrywają elementy przeciwnika oraz sąsiadów. „Takie założenia pozwalają na doskonalenie procedur w zakresie planowania i kierowania działaniami oraz na sprawdzenie umiejętności wykorzystania możliwości przydzielonych sił i środków. Ponadto sprawdzimy ćwiczących w planowaniu i kierowaniu zabezpieczeniem bojowym, ochroną wojsk i zabezpieczeniem logistycznym oraz rozpoznaniem w działaniach taktycznych. Poza tym, wykorzystanie systemów komputerowych daje sposobność zgrywania wybranych elementy systemu walki dywizji w sposób planistyczny, ale przede wszystkim sprawdzenie realności i trafności podjętych przez ćwiczących decyzji”. - opisuje płk Piotr Zieja, szef sztabu kierownictwa ćwiczenia.

Podczas ćwiczenia wykorzystywany jest system symulacji pola walki JTLS (ang. Joint Theater Level Simulation). System jest przeznaczony do szkolenia dowództw od szczebla brygady (pułku) wzwyż. „Naszym zadaniem jest osiągnięcie w czasie pokoju wysokiego poziomu umiejętności dowództw i sztabów. Staje się to możliwe dzięki wieloszczeblowemu i kompleksowemu szkoleniu w sytuacjach i warunkach zbliżonych do takich, jakie panują na polu walki. Ćwiczenia wspomagane komputerowo zapewniają „realizm pola walki” oraz umożliwiają weryfikację poprawności i przydatności założeń operacyjno-taktycznych, dotyczących zasad i sposobów prowadzenia działań w różnych warunkach pola walki. Stanowią one jeden z najlepszych sposobów oceny sprawności przyjętych struktur organizacyjnych poszczególnych szczebli dowodzenia, efektywności funkcjonowania systemów dowodzenia, uzbrojenia i zabezpieczenia działań. Pozwalają zweryfikować możliwości wojsk w zakresie wykonywania w określonym czasie i miejscu, przewidzianych w planach, zadań bojowych”. – ocenia gen. dyw. Stanisław Czosnek.
  

Dzięki wykorzystaniu interaktywnego systemu symulacji JTLS stało się możliwe modelowanie działania różnych rodzajów wojsk oraz uzyskanie realizmu poprzez wykreowanie scenariuszy umożliwiających ćwiczącym twórcze stosowanie zasad sztuki wojennej w rozwiązywaniu problemów taktycznych i operacyjnych. Zastosowanie komputerowej techniki symulacyjnej pozwoliło także na przeprowadzenie ćwiczenia w sytuacjach, w których nie można ich prowadzić w sposób tradycyjny ze względu na różnego rodzaju ograniczenia (sytuację polityczną, opinię publiczną, koszty, ochronę środowiska, itp.). Nie bez znaczenia jest również obiektywizm ocen podległych dowództw oraz możliwość wielokrotnego rozegrania pewnych epizodów.

Ćwiczenie zakończone zostanie wstępnym omówieniem 13 kwietnia br.

Źródło: 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej / 11ldkpanc.wp.mi.pl