BIP
 
Narodowy Dzień Pamięci
02.03.2018
Żołnierze Wielkopolskiej Brygady uczcili pamięć o Żołnierzach Wyklętych.


Ustanowienie w 2011 r. 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” stanowi potwierdzenie przez wolną, demokratyczną Rzeczpospolitą roli, jaką odegrali oni na drodze do odzyskania przez Polskę niepodległości. Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski. Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy.  Ostatnim członkiem ruchu oporu był Józef Franczak ps. „Lalek”, który zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie) osiemnaście lat po wojnie - 21 października 1963 roku. Żołnierzy Wyklętych dotknęły ogromne prześladowania. W walkach podziemia z władzą zginęło około 9 tys. konspiratorów. Kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowanych na podstawie wyroków sądów lub zmarło w więzieniach.


Wspomnienie o heronicznych czynach Polaków odczytane zostały na uroczystej zbiórce żołnierzy na placu apelowym Cyfrowej Brygady.


W tym ważnym dniu, jakim jest 1 marca, podczas ogólnopolskich obchodów w Kaliszu i Krzeszycach, żołnierze Wielkopolskiej Brygady wystawili asystę honorową. Zastępca dowódcy 17 Brygady pułkownik Wojciech Ziółkowski w imieniu wszystkich żołnierzy brygady złożył kwiaty i zapalił znicze pod pomnikiem upamiętniającym bohaterskie czyny Polaków.


Żołnierze oddali również hołd bohaterom poprzez uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji honorowego krwiodawstwa pod hasłem „spoKREWnieni służbą” objętej patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Żołnierze Cyfrowej Brygady realizujący zadania w ramach PKW EUFOR ALTHEA w Bośni i Hercegowinie także uczcili pamięć "Żołnierzy Wyklętych".
Obchody rozpoczął Bieg Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych z udziałem żołnierzy polskiego kontyngentu oraz przedstawicieli innych armii, m.in. Austrii, Węgier, Chile i Słowacji. Pomimo trudnych warunków pogodowych, przy temperaturze -12°C, atmosfera wśród uczestników biegu była gorąca, a duch rywalizacji wielki. Po biegu nastąpiła uroczystość dekoracji wszystkich uczestników pamiątkowymi medalami oraz koszulkami. Sześciu najlepszych zawodników otrzymało nagrody indywidualne, które wręczył Dowódca PKW ppłk Wojciech Luzak.
Kolejnym etapem obchodów był uroczysty apel. Po uroczystym podniesieniu flagi państwowej na maszt, odegraniu i odśpiewaniu hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, odczytany został list Ministra Obrony Narodowej RP Mariusza Błaszczaka do uczestników uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych.
„Cytując za Lechem Kaczyńskim - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny” - powiedział Dowódca kontyngentu ppłk Wojciech Luzak.
Apel był okazją do uhonorowania wyróżniających się żołnierzy kontyngentu, m.in. medalem pamiątkowym PKW EUFOR ALTHEA „Paci Servio”.
Uroczysty apel zakończono odegraniem i odśpiewaniem „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”.

Tekst:
por. Weronika Milczarczyk, por. Wojciech Białosz
Zdjęcia: plut. Paweł Ociepka, kpr. Daniel Nowicki