BIP
 
Pożegnanie z Wielkopolską Brygadą.
12.01.2018
W piątek, 12 stycznia, podczas uroczystej zbiórki na placu apelowym dowódca jednostki podziękował szefowi sztabu i szefowi szkolenia za oddaną służbę w szeregach Wielkopolskiej Brygady.


Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej dwóch żołnierzy Cyfrowej Brygady wraz z początkiem kolejnego tygodnia obejmie nowe obowiązki służbowe na stanowiskach dowódców brygad obrony terytorialnej. Wyróżnionymi nominacjami żołnierzami są podpułkownik Grzegorz Kaliciak szef sztabu oraz podpułkownik Rafał Miernik szef szkolenia.
 


Uroczystość rozpoczęto od złożenia meldunku dowódcy 17WBZ o gotowości do apelu. Po dokonaniu przeglądu pododdziałów pułkownik Piotr Malinowski przywitał wszystkich zgromadzonych gości. Swoją obecnością żegnanych oficerów zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, jak również rodziny i przyjaciele. Następnie odczytano rozkazy personalne dotyczące wyznaczenia na nowe stanowiska służbowe oficerów. Kulminacyjny punkt uroczystości stanowiło pożegnanie ze sztandarem jednostki, co jednocześnie stanowiło symboliczne podziękowanie za wspólną służbę wszystkim żołnierzom.
 

Następnie dowódca brygady pułkownik Piotr Malinowski podziękował żegnanym oficerom za dotychczasowe zaangażowanie podczas wykonywania zadań, nienaganną służbę oraz wysokie osiągnięcia szkoleniowe: „Spotykamy się dziś, na placu Wielkopolskiej Brygady, aby podziękować za wspólną służbę dwóm oficerom. To wielkie wyróżnienie, że z jednej jednostki wywodzić się będzie dwóch nowych dowódców brygad. Jest to również dowód na ciężką pracę jaką wykonali Ci żołnierze przez wszystkie lata służby w szeregach 17 Brygady, żeby znaleźć się w tym miejscu w którym obecnie są ”.
 

Później głos zabrali odchodzący żołnierze, którzy przede wszystkim podkreślili, że ich sukces nie byłby możliwy bez wsparcia swoich przełożonych jaki i podwładnych. „Każdy z nas rozpoczynając służbę wojskową jest jak biała kartka. To właśnie dowódcy w dużej mierze kształtują to jakim żołnierzem się staniemy. Ja miałem tyle szczęścia, że trafiłem na mądrych przełożonych, którzy dziś są razem z nami. Dziękuję wszystkim, dzięki którym w tej brygadzie mogłem upadać i podnosić się, czerpiąc z tego dużo wiedzy i siły na dalszej żołnierskiej drodze.” – podkreślił podpułkownik Rafał Miernik.
 

Dalej mówił podpułkownik Grzegorz Kaliciak „Sukces wiąże się z dużym wysiłkiem, ale żaden z nich nie byłby możliwy gdyby nie ciężka praca każdego żołnierza, którym dowodziłem i wsparcie ze strony przełożonych. I za to dziękuję dzisiaj wszystkim i każdemu z osobna. Za wsparcie i wspólne stawianie czoła trudnym zadaniom.”
 


Elementem kończącym całą uroczystość była defilada pododdziałów 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej oraz pamiątkowe zdjęcie.
 
 
Tekst: por. Weronika Milczarczyk
Zdjęcia: st. szer. Łukasz Kermel