BIP
 
Pracowity rok krośnieńskiego patrolu rozminowania
07.12.2017
Niezmiennie każdego roku żołnierze 21 patrolu rozminowania w odpowiedzi na zgłoszenia dotyczące „niewybuchów” wykonują liczne zadania związane z interwencyjnym oczyszczaniem terenu.

Pomimo upływu wielu lat od zakończenia II Wojny Światowej, w rejonie odpowiedzialności 5 Kresowego batalionu saperów, nadal znajdowane są przedmioty niebezpieczne pochodzenia wojskowego. Niezmiennie każdego roku żołnierze  21 patrolu rozminowania w odpowiedzi na zgłoszenia dotyczące „niewybuchów” wykonują liczne zadania związane z interwencyjnym oczyszczaniem terenu. W samym 2017 roku saperzy interweniowali 131 razy, podejmując i niszcząc aż 4398 różnego typu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.
 

„Najważniejsze jest to, że w trakcie całego roku nie doszło w rejonie naszej odpowiedzialności do żadnego wypadku wśród ludności cywilnej oraz wśród żołnierzy, którzy bezpośrednio zajmują się podejmowaniem i niszczeniem niewybuchów” – podsumował dowódca 21 patrolu rozminowania starszy chorąży sztabowy Grzegorz Kluk.
 
  
Działania bojowe to nie jedyne zadania jakie realizowane są przez saperów. Żołnierze 21  patrolu rozminowania prowadzą również szereg zajęć profilaktycznych w szkołach i przedszkolach. W bieżącym roku odwiedzili 11 placówek prowadząc zajęcia, w trakcie których przedstawiali zasady zachowania się na wypadek znalezienia niewybuchu lub niewypału. Przedstawiano uprawnione  instytucje, do których należy zgłaszać ujawnione przedmioty wybuchowe i niebezpieczne oraz  konsekwencje i wypadki  wynikające z niewłaściwego obchodzenia się pozostałościami wojennymi pochodzenia wojskowego.
 
  
„Przy każdej sposobności staramy się informować każdego mieszkańca i zarazem apelować poprzez media, aby po odnalezieniu niewybuchu, niewypału lub amunicji porzuconej pod żadnym względem nie należy ich podnosić lub przenosić. Każda zmiana położenia takich przedmiotów może doprowadzić do ich wybuchu. Znalezione przedmioty wybuchowe należy zgłosić uprawnionym instytucjom tj.  organom administracji państwowej i samorządowej, Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej lub Lasom Państwowym – na terenach pozostających pod ich zarządem.  W miarę możliwości oznaczyć miejsce ujawnienia szczególnie w kompleksach leśnych. Po przybyciu przedstawicieli  Policji lub innej uprawnionej instytucji wskazać miejsce ujawnienia przedmiotów wybuchowych” – opisuje sposób reagowania na znalezisko dowódca  patrolu rozminowania. 
Patrol rozminowania składa się z dwóch drużyn, które zamiennie pełnią całodobowe dyżury.  Bez względu na porę dnia i dzień tygodnia, w sytuacjach zagrażających ludzkiemu życiu żołnierza są zawsze gotowi do podjęcia i zniszczenia niebezpiecznych przedmiotów. Aby zobrazować trud, jaki w codzienną służbę wkładają saperzy należy podkreślić, iż średnio co trzeci dzień interweniują i oczyszczają teren z „niewybuchów”, podejmując 34 niebezpieczne przedmioty.
 
Tekst: por. Andrzej Pasterniak
Zdjęcia: archiwum 5Kbsap