BIP
 
Święto Wielkiego Zjednoczenia Rumunii
01.12.2017
W piątek 01 grudnia br. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Sławomir Wojciechowski wraz z żołnierzami PKW wziął udział w święcie Wielkiego Zjednoczenia Rumunii.

Uroczystość zorganizowano na placu przy Łuku Triumfalnym w Bukareszcie. Po przybyciu zaproszonych gości z kraju i państw NATO, punktualnie o godz. 11.00 Szef Sztabu Generalnego gen. Ionel Ciuca złożył meldunek o gotowości do uroczystości Prezydentowi Rumunii Klausowi Wernerowi Iohannisowi. Po przywitaniu z żołnierzami odegrano hymn Rumunii podczas którego oddano serię dwudziestu jeden wystrzałów armatnich. Następnie Prezydent Rumunii złożył wieniec przy Łuku Triumfalnym dla oddania hołdu wszystkim poległym w walce o wolność i niepodległość Rumunii.

 

 

Głównym punktem uroczystości była defilada pododdziałów pieszych i pojazdów. Defiladę rozpoczęły przemarsze pododdziałów honorowych i historycznych. Po pododdziałach historycznych przemaszerowało dowództwo Międzynarodowej Dywizji Południe Wschód, Międzynarodowej Brygady Południe Wschód oraz pododdział żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego składający się z pocztu flagowego z flagą Rzeczpospolitej Polskiej na drzewcu  oraz pododdziału bojowego wyznaczonego z kompanii zmotoryzowanej. Kolumnę prowadził Dowódca Kontyngentu mjr Paweł Cupa natomiast pododdział bojowy prowadzony był przez Zastępcę Dowódcy kompanii zmotoryzowanej por. Dariusza Laskowskiego.

 

 

Następnie przemaszerowały pododdziały piesze z Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Kanady, Francji, Niemiec, Grecji, Włoch, Republiki Mołdawii, Portugalii, Słowacji, USA, Turcji i Ukrainy. Kolejnymi defilującymi pododdziałami były kolumny wydzielone z Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych, Żandarmerii Wojskowej, Policji, Strażu Pożarnej i wielu innych służb Rumunii. Razem pododdziały piesze które przemaszerowały pod Łukiem Triumfalnym liczyły ponad 3500 żołnierzy.

 

 

Kolejnym punktem defilady był przelot statków powietrznych Sił Powietrznych oraz przemarsz pojazdów i uzbrojenia wojskowego SZ Rumunii, Policji, Straży Pożarnej i innych służb oraz jako jedynej z zagranicy,  kolumny zmotoryzowanej  kołowych transporterów opancerzonych ROSOMAK wydzielonych z kompanii zmotoryzowanej PKW Rumunia. Dowódcą kolumny był Dowódca kompanii por. Bartłomiej Czeremski. Razem ponad 350 pojazdów wojskowych, w tym 50 samolotów wzięło udział w defiladzie ze sprzętem.
 
Uroczystość zakończyła się około godziny 13.00 a wybrany sprzęt biorący udział w defiladzie, w tym KTO ROSOMAK, były udostępnione dla mieszkańców jeszcze przez ponad dwie godziny. Polski sprzęt cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców Bukaresztu zarówno tych dorosłych jak i dzieci.
 
Po defiladzie gen. dyw. Sławomir Wojciechowski i żołnierze PKW Rumunia na zaproszenie Dowódcy Międzynarodowej Brygady płk. Cristiana Dan wzięli udział w oficjalnym lunchu podczas którego Dowódca Międzynarodowej Brygady podziękował wszystkim zaangażowanym w święto i wyraził uznanie dla profesjonalizmu jakim wykazali się polscy żołnierze podczas przygotowania i udziału w defiladzie. Na koniec Dowódca Operacyjny pogratulował płk. Dan tak dobrej organizacji i przygotowania Międzynarodowej Brygady do uroczystości.
 
Następnie, korzystając z okazji pobytu w Rumunii Dowódca Operacyjny RSZ spotkał się z Ambasadorem RP w Bukareszcie p. Marcinem Wilczkiem oraz nowoprzybyłym Attaché Obrony płk. Jankowskim. Podczas spotkania omówiono bieżącą sytuację i relacje z Rumunią oraz  kwestie związane ze współpracą w sferze wojskowej.
 
W ambasadzie RP w Bukareszcie, na zaproszenie Pana Ambasadora, również zameldowali się żołnierze PKW Rumunia. Podczas spotkania z żołnierzami, Ambasador RP podziękował żołnierzom za wystawienie pięknej wizytówki Polsce a Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Sławomir Wojciechowski powiedział do żołnierzy: „patrząc na was dzisiaj podczas defilady byłem dumny że mogłam tam stać i was obserwować. Mogę za całą pewnością powiedzieć że dzisiaj swoim zaprezentowaniem się pokazaliście, że jesteście najlepiej wyszkoloną kompanią w Wojsku Polskim. Musicie również wiedzieć, że dzisiaj zrobiliście dużo dobrego dla polskiej dyplomacji wojskowej i świetnie zaprezentowaliście Siły Zbroje Rzeczypospolitej Polskiej”.
 

Po części oficjalnej, żołnierze PKW Rumunia spotkali się z polonią zamieszkałą w Bukareszcie, skorzystali z poczęstunku oraz mieli okazję obejrzeć bezpośrednią relację z losowania grup do mistrzostw świata w piłce nożnej w 2018roku.
W sobotę 02 grudnia wydzielone siły PKW Rumunia sprawnie przemieściły się do miejsca stałej dyslokacji w miejscowości Krajowa i przystąpiły do odtwarzania gotowości bojowej.

Oprócz udziału w centralnych uroczystościach w Bukareszcie polscy żołnierze także zaangażowali się w obchody  narodowego Święta Rumunii w Krajowej. Tutaj również Polski Kontyngent Wojskowy wystawił pododdział pieszy którą dowodził por. Tomasz Drążkiewicz i kolumnę pojazdów. Razem w miejscu uroczystości i defiladzie na placu Alexandru Ioan Cuza uczestniczyło ponad 550 żołnierzy wraz z 60 pojazdami wojskowymi.
 
Tekst: Oficer prasowy PKW Rumunia
Zdjęcia: st. sierż. Piotr Statkiewicz, sierż. Patryk Cieliński, szer. Jacek ROK