BIP
 
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018
08.10.2017
3 października 2017 roku odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, w której edukację na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczęła liczna grupa żołnierzy.

Inaugurację poprzedziła Msza Święta na placu przy Katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, koncelebrowana pod przewodnictwem JE bp. Tadeusza Lityńskiego, ordynariusza zielonogórsko-gorzowskiego. Po Mszy Władze Uczelni, członkowie Senatu, licznie zgromadzeni goście, pracownicy oraz studenci przeszli w barwnym korowodzie ulicami miasta do Auli im. prof. Stanisław Kirkora.
W Auli inaugurację rozpoczęła JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska powitaniem znamienitych gości: Premier Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbietę Rafalską, parlamentarzystów, Wojewodę Lubuskiego, Wicemarszałka Województwa Lubuskiego, władze starostwa oraz miasta, a także, przedstawicieli Duszpasterzy Gorzowa i Ziemi Lubuskiej, służb mundurowych i sądownictwa, reprezentantów nauki i oświaty, sportu, świata kultury oraz przedstawicieli praktyk gospodarczych i mediów, Uniwersytety Trzeciego Wieku, jak również dyrektorów szkół oraz przyjaciół Uczelni z innych państw: Ukrainy, Litwy i Niemiec oraz studentów.
Minister Elżbieta Rafalska w swoim przemówieniu przypomniała starania JM Rektor o powołanie Akademii. Wyraziła również nadzieję, że studenci i kadra naukowa swoją pracą spowodują, iż gorzowska Uczelnia dołączy do najlepszych w Polsce.
Gorzowska Akademia jest jedną z uczelni w województwie lubuskim, która w swojej ofercie posiada kierunek bezpieczeństwo narodowe połączony z warsztatami prowadzonymi prze instytucje systemu militarnego i poza militarnego mającego wpływ na realne budowanie bezpiecznego państwa. Żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej dostrzeli potencjał Uczelni i możliwości swojego rozwoju, co zaowocowało wejściem w poczet studentów koło 140 żołnierzy.
„Każdy żołnierz ma świadomość, że aby osiągnąć zakładane cele należy kontynuować naukę i zbierać kolejne doświadczenia. Liczna grupa żołnierzy, którzy w tym roku rozpoczęli naukę w Akademii im. Jakuba z Paradyża, wiąże swoją przyszłość z korpusem oficerskim, gdzie niezbędne jest wykształcenie wyższe” – podkreślił szef szkolenia 17WBZ podpułkownik Rafał Miernik.
Podczas immatrykulacji indeksy odebrały osoby, które w procesie rekrutacji uzyskały najlepsze wyniki – indeksy wręczył Prorektor ds. Studenckich dr Przemysław Słowiński, a po złożeniu ślubowania młodzi żacy zostali pasowani na studentów przez JM Rektor prof. dr hab. Elżbietę Skorupską-Raczyńską. Wykład inauguracyjny pod tytułem: „Gorzów miasto średniej wielkości o ponad średnim znaczeniu (po roku 1945). ” – wygłosił  prof. nadzw. dr hab. Dariusz A. Rymar.
Inaugurację zakończyła tradycyjna pieśń „Gaudeamus igitur” zaśpiewana przez chór gimnazjalistów z Połuknia na Litwie.
Tekst: Barbara Kuska, por. Weronika Milczarczyk
Zdjęcia: archiwum AJP