BIP
 
KOMUNIKAT: WOLNE ETATY.
06.10.2017
Informujemy, że 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu, prowadzi intensywny nabór do zawodowej służby kontraktowej w korpusie szeregowych.

 

 

Pilnie poszukiwani są specjaliści w zawodach: mechanik, elektromechanik, elektryk, spawacz, blacharz, ślusarz, kowal, tokarz, kierowca kat. C i E.

 


Oferujemy:

Ciekawe i stabilne zatrudnienie oraz szeroką możliwość rozwoju zawodowego, a ponadto:

1.    Wynagrodzenie – 3200 zł brutto (dla stopnia szeregowego);

2.    Dodatki do wynagrodzenia:
•    Dodatkowe uposażenie roczne (trzynasta pensja)
•    Dodatek mieszkaniowy za brak kwatery służbowej od 450 zł. do 510 zł. lub  zakwaterowanie w pokoju internatowym, a dla żołnierzy w związku małżeńskim mieszkanie służbowe;
•    Zasiłek na zagospodarowanie mieszkania – jedna miesięczna pensja po podpisaniu drugiego kontraktu;
•    Równoważnik mundurowy 524 zł. do osiemnastego miesiąca służby, a po półtora roku – 2300 zł.;•    Raz w roku gratyfikacja urlopowa – 1120 zł. na żołnierza oraz każdego uprawnionego członka rodziny;
•    Należności z tytułu pełnienia służby dyżurnej – 50 zł.;
•    Nagrody uznaniowe i zapomogi;
•    Po każdych trzech latach służby dodatek zwiększa się o 3% kwoty uposażenia zasadniczego;
3.    Pozostałe korzyści to:
•    Urlop wypoczynkowy – 26 dni w roku
•    Urlop nagrodowy – do 12 dni w roku;
•    Urlop okolicznościowy – do 5 dni;
•    Możliwość wyjazdu na misję pokojową;
•    Możliwość podnoszenia kwalifikacji w ramach wymagań przypisanych do danego stanowiska


Wymagania:
-    obywatelstwo polskie;
-    nieposzlakowana opinia (niekaralność);
-    zdolność psychiczna i fizyczna do pełnienia zawodowej służby wojskowej (określana przez właściwe RWKL, w toku postępowania kwalifikacyjnego)
-    odbyte szkolenie służby przygotowawczej bądź odbycie zasadniczej służby wojskowej).
-    dokumenty potwierdzające kwalifikacje w ww zawodach.

W związku z powyższym, w przypadku zainteresowania naszą ofertą, serdecznie zapraszam do udziału w postepowaniu kwalifikacyjnym, realizowanym w każdy wtorek od godz. 800,
w 17 Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu, przy ul. Wojska Polskiego 17.

Do kontaktów roboczych w powyższej sprawie wyznaczam p. Zygmunta Rzeźnickiego – tel. 261674265 oraz kpt. Anna Wisłocka – tel. 261674814.
Informacje szczegółowe na temat kwalifikacji dostępne są na stronie internetowej <<TUTAJ>>.