BIP
 
Współpraca cywilno-wojskowa
08.09.2017
W piątek 08 września w Międzyrzeczu pracownicy starostw i urzędów powiatowych w ramach szkolenia z zakresu spraw obronnych zapoznani zostali z wyposażeniem i zadaniami realizowanymi przez międzyrzecką brygadę.

Na terenie województwa lubuskiego przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego połączonego z wymianą doświadczeń oraz współpracą cywilno-wojskową dla pracowników starostw powiatowych i urzędów gmin z powiatów: gostyńskiego, leszczyńskiego, rawickiego, kościańskiego oraz Miasta Leszna.
 

Część praktyczna szkolenia realizowana była przy udziale Wielkopolskiej Brygady. „Możliwość zapoznania się z zadaniami, funkcjonowaniem oraz sprzętem będącym na wyposażeniu 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej jest z pewnością nowym, jakże ciekawym doświadczeniem dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa” podkreślił Starosta Gostyński Robert Marcinkowski.
 

Żołnierze brygady zaprezentowali sprzęt bojowy, jego możliwości oraz przedstawili specyfikę zadań  stawianych przed Cyfrową Brygadą. Głównym celem jest wzajemne poznanie zasad działania obu środowisk, cywilnego i wojskowego, a następnie wypracowanie planów współpracy, tak aby każdy sektor się uzupełniał.
 
 
 
Tekst: por. Weronika Milczarczyk
Zdjęcia: st. kpr. Krzysztof Kurtek