BIP
 
Szkolenie trwa…
10.08.2017
Żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Rumunii przygotowują się do rozpoczęcia szkolenia w strukturze wielonarodowej batalionowej grupy bojowej.

Wraz z początkiem lipca PKW zameldował swoją gotowość do szkolenia na terytorium Rumunii. W pierwszym etapie Polscy żołnierze przechodzą szereg zajęć taktycznych mających na celu sprawdzenie procedur obowiązujących podczas prowadzenia działań regularnych i występowania zagrożeń niesymetrycznych.

  

„Środowisko naturalne Rumunii znacznie różni się od tego, w którym dotychczas działali nasi żołnierze. Lipcowe i sierpniowe szkolenie pozwoliło nam sprawdzić umiejętności prowadzenia obrony oraz natarcia w terenie lesisto pagórkowatym” opisuje cele szkoleniowe dowódca kompanii porucznik Bartosz Czeremski.


Dotychczasowe przedsięwzięcia mają za zadanie przygotowanie kompanii zmotoryzowanej do wejścia w kolejny etap jakim jest wielonarodowe szkolenie poligonowe, które rozpocznie się 27 sierpnia.

„Szkolenie taktyczne stworzyło nam warunki do sprawdzenia nie tylko umiejętności taktycznych, ale również do przygotowanie psychofizycznego żołnierzy. Wysokie temperatury nie są naszym sprzymierzeńcem. Jednak z każdym odbytym szkoleniem stanowią dla nas coraz mniejsze ograniczenie” podsumowuje zastępca dowódcy kompanii porucznik Dariusz Laskowski.


Każde zdobyte doświadczenie jest wartością dodaną do zdolności bojowej Wielkopolskiej Brygady, którą tworzą żołnierze gotowi do realizacji każdego nawet najtrudniejszego zadania.

tekst: por. Weronika Milczarczyk
zdjęcia: st. szer. Jacek Rok