BIP
 
Nowi oficerowie w Wielkopolskiej Brygadzie
14.07.2017
W szeregi 17WBZ wstąpiło czterech oficerów.

Żołnierze w pierwszym stopniu oficerskim zasilili szeregi 17WBZ w dwóch garnizonach. Zostali wyznaczeni na stanowiska dowódców plutonów w kompaniach piechoty zmotoryzowanej 1. batalionu piechoty zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej (1bpzmotZRz) w Międzyrzeczu, a także na stanowiska dowódców plutonów w kompanii saperów oraz kompanii drogowo-mostowej w 5. Kresowym batalionie saperów w Krośnie Odrzańskim (5kbsap).
 

tekst: szer. Patryk Szymaniec
zdjęcia: st. chor. szt. Jarosław Kubacik